Zmena, vymenovanie a odvolanie konateľa

Ku zmene konateľa v spoločnosti s ručením obmedzeným v praxi dochádza z viacerých dôvodov. Spája sa s ňou, rovnako ako s každou inou zmenou týkajúcou sa obchodnej spoločnosti, oznamovacia povinnosť voči príslušným úradom, pričom zmenu treba ohlásiť do 30 dní po prijatí rozhodnutia obchodnému registru. Všetky zákonné povinnosti týkajúce sa zmien v s.r.o. radi vybavíme za vás.

250 € + DPH + 33EUR súdny poplatok
7 dní priemerná doba vybavenia
Mám záujem o vymenovanie / odvolanie konateľa

Čo pre vás zabezpečíme

 • komplexný právny servis a poradenstvo, poskytnutie potrebných informácii a asistencia pri plnení zákonných požiadaviek
 • vypracovanie rozhodnutia valného zhromaždenia k zmene (vymenovaniu / odvolaniu) konateľa a ďalších potrebných dokumentov
 • právne poradenstvo a služby aj v oblasti vzdania sa funkcie konateľa
 • oznámenie vykonaných zmien obchodnému registru a iným úradom
 • možnosť komunikácie elektronickou formou bez nutnosti osobnej návštevy

Podaniu návrhu predchádza prijatie rozhodnutia o zmene konateľa. Rozhodnutie obsahuje identifikačné údaje nového konateľa a zároveň dátum vzniku jeho funkcie ako štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti. Takéto rozhodnutie má deklaratórny účinok čo znamená, že konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti nie až po zápise do obchodného registra, ale už odo dňa uvedeného v rozhodnutí, príp. odo dňa prijatia rozhodnutia, ak nie je uvedený dátum vzniku funkcie.

Riešime zmeny v obchodnom registri ohľadom všetkých obchodných spoločností bez ohľadu na sídlo!

Obchodný register od 1.6.2023 vedie:

 • Mestský súd Bratislava III pre obvod Krajského súdu v Bratislave,
  • Mestský súd Košice pre obvod Krajského súdu v Košiciach,
 • Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici,
 • Okresný súd Nitra pre obvod Krajského súdu v Nitre,
 • Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove,
 • Okresný súd Trenčín pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
 • Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave,
 • Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline.

Referencie od klientov

Práca s Vami bola rýchla, reakcie boli okamžité, za čo Vám ďakujeme. Spokojnosť na 100%.

Alojz Kristl AMK GOLD,s.r.o.
234 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Zlúčenie spoločnosti

Mám dve spoločnosti obe s.r.o., jednu skoro nepoužívam, nemá dlhy. Chcem ju zlúčiť do druhej. Aký je postup zlúčenia? Na...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kto sa uvedie ako navrhovateľ v návrhu do obchodného registra?

Koho mám uviesť v návrhu do obchodného registra v kolonke "navrhovateľ"?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako zosúladiť stav v živnostenskom a obchodnom registri?

Ako dosiahnuť zhodu údajov v živnostenskom a obchodnom registri?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie