Možnosti zamestnávateľa v prípade, ak nemá pre zamestnanca prácu

Niekedy dochádza k situáciám, kedy zamestnávateľ nemá pre zamestnanca prácu, napríklad z dôvodu, že doterajší zákazník si uňho neobjednal ďalšiu zákazku. Podľa Zákonníka práce pôjde u zamestnávateľa k prekážkam v práci na jeho strane. To však automaticky neznamená aj skončenie pracovného pomeru zamestnanca. Zamestnanec má v prípade tzv. iných prekážok v práci nárok na náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku, až pokiaľ s ním nebude pracovný pomer ukončený v zmysle zákona. Zamestnanec však nemá nárok na zaplatenie tzv. bonusov (pohyblivej zložky mzdy), nakoľko nárok na ne mu v prípade, ak nevykonával prácu, nevznikol.

Zamestnávateľ má nasledovné možnosti: 

Nariadenie čerpania dovolenky 

Podľa § 111 ods. 1 posledná veta Zákonníka práce „Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca.“ 

Zamestnávateľ má právo nariadiť zamestnancovi čerpanie dovolenky. Zamestnávateľ je však pri nariadení čerpania dovolenky povinný oznámiť zamestnancovi dobu čerpania dovolenky aspoň 14 dní pre nástupom na ňu, pričom aspoň jedna časť dovolenky by mala trvať aspoň 2 týždne. Podmienkou je tiež, že čerpanie dovolenky nesmie pripadnúť na dni pracovnej neschopnosti. 

V prípade dočasného pridelenia zamestnanca „ak bol zamestnanec dočasne pridelený na výkon práce pre iného užívateľského zamestnávateľa, poskytne mu dovolenku alebo jej časť tento zamestnávateľ. Ak nevyčerpá zamestnanec dovolenku pred skončením dočasného pridelenia, poskytne mu ju zamestnávateľ, ktorý zamestnanca dočasne pridelil.“ 

Zmena pracovných podmienok 

Zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu dohodnúť na zmene pracovných podmienok. Zmenou by bolo aj dohodnutie kratšieho pracovného času. V danom prípade sa však vyžaduje súhlas zamestnanca s takouto zmenou. 

Skončenie pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti 

Z dôvodu, ak sa zamestnanec stane nadbytočným má zamestnávateľ právo skončiť so zamestnancom pracovný pomer výpoveďou. Podmienkou je prijatie písomného rozhodnutia zamestnávateľa o tejto organizačnej zmene. Z dôvodu organizačných zmien je možné sa na ukončení pracovného pomeru so zamestnancom aj dohodnúť. V oboch prípadoch (výpovede aj dohody) má zamestnanec nárok na odstupné podľa § 76 Zákonníka práce. 

Poskytnutie neplateného pracovného voľna 

Poskytnutie tzv. neplateného pracovného voľna (pracovného voľna bez náhrady mzdy) z dôvodu na strane zamestnávateľa sa nespravuje dohodou medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Toto voľno nie je určené na riešenie prekážok v práci na strane zamestnávateľa. (Právní rozhledy 9/1996) 

Podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce sa pracovné voľno bez náhrady mzdy poskytuje len na žiadosť zamestnanca. 

Vážne prevádzkové dôvody a konto pracovného času 

Zamestnávateľ by mal právo platiť zamestnancovi náhradu mzdy v sume určenej dohodou najmenej 60 % jeho priemerného zárobku len v tom prípade, ak by vymedzil v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré nemôže zamestnancovi prideľovať prácu. Takúto dohodu so zástupcami zamestnancov však nie je možné nahradiť jednostranným rozhodnutím zamestnávateľa. 

V prípade vážnych prevádzkových nákladov dôvodov by prichádzala do úvahy aj možnosť nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času (konto pracovného času). To je však možné zaviesť len kolektívnou zmluvou alebo po dohode so zástupcami zamestnancov. Opätovne nie je možné nahradiť dohodu rozhodnutím zamestnávateľa.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zvyšovanie / prehlbovanie kvalifikácie zamestnanca

V príspevku si prečítate informácie k zvyšovaniu / prehlbovaniu kvalifikácie zamestnanca a nájdete tam aj zodpovedané otázky z právnej poradne.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zamestnávateľ sa vyhráža ak nepodpíšem dohodu

Kde sa mi bývalý zamestnávateľ vyhráža že mi nechá zobrať papiere od auta a vodičák, ak mu nepodpíšem jeho dohodu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Preradenie zamestnanca na inú prácu

Jednostranné preradenie na inú prácu je v Zákonníku práce právne konštruované ako výnimka zo zásady zmluvnosti pracovnoprávnych vzťahov, nakoľko Zákonník práce v §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie