Návrh novely zákona o rodine – určenie otcovstva a test DNA

V parlamente sa nachádza návrh novely zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine, ktorý má snahu zaviesť povinnosť DNA testov v prípade určovania otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov.

Podľa navrhovaného znenia, ak nie je otcovstvo určené podľa domnienky otcovstva manžela matky, možno ho určiť súhlasným vyhlásením oboch rodičov na základe podmienok ustanovených v zákone.

Novela zákona o rodine uvádza, že ak otec má alebo mal deti s viac ako dvoma ženami, pre každé ďalšie dieťa s inou ako uvedenými dvoma ženami je povinný pre platnosť určenia otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov predložiť matričnému úradu alebo súdu porovnanie profilu DNA tohto dieťaťa s profilom DNA svojej osoby ako otca, ktorého výsledok s pravdepodobnosťou nad 99 % preukazuje jeho otcovstvo.

Cieľ novely zákona o rodine

Ako uvádza dôvodová správa k návrhu, cieľom je zamedzenie zneužívaniu inštitútu určenia otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov a tak zamedzenie získavania rôznych štátnych sociálnych dávok (napríklad sirotské atď.), čím sa chránia finančné prostriedky štátneho rozpočtu.

Test DNA

Podrobnosti o teste DNA, jeho vyhotovovaní príslušnými osobami, zabezpečovaní a preukazovaní matričnému úradu alebo súdu ustanoví Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.

Otcovstvo určené súhlasným vyhlásením rodičov

Podľa platného znenia zákona o rodine, súhlasné vyhlásenie rodičov musí byť urobené pred matričným úradom alebo pred súdom. Pokiaľ je rodič maloletý, môže urobiť súhlasné vyhlásenie iba pred súdom. Zákon tiež uvádza, kedy nie je potrebné vyhlásenie matky. Je to v prípade, ak matka nemôže pre duševnú poruchu posúdiť význam svojho konania alebo ak je zadováženie jej vyhlásenia spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou. Taktiež je možné súhlasným vyhlásením rodičov určiť otcovstvo k dieťaťu ešte nenarodenému, ak je už počaté.

Aj súhlasným vyhlásením rodičov určené otcovstvo možno zaprieť. Muž môže otcovstvo pred súdom zaprieť do troch rokov odo dňa jeho určenia, len ak je vylúčené, že by mohol byť otcom dieťaťa; táto lehota sa neskončí pred uplynutím troch rokov od narodenia dieťaťa. Aj matka má právo otcovstvo zaprieť. Matka dieťaťa môže v rovnakej lehote zaprieť, že otcom dieťaťa je muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov.

Účinnosť

Novela má nadobudnúť účinnosť 1. augusta 2014.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Patrí príjem z prenájmu (nájomné) do BSM?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako zmením priezvisko maloletého dieťaťa?

Ako zmením priezvisko maloletého dieťaťa, aby nemal priezvisko otca, nakoľko sme sa rozviedli a chcem, aby mal moje priezvisko.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zmena priezviska po rozvode – aký je postup?

Ako a dokedy si môžem zmeniť späť svoje priezvisko po rozvode? Kde je možné o zmenu priezviska žiadať a aká...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie