Zahraničné rozhodnutia

Akmv-advokatska-kancelaria

Uznanie zahraničného rozsudku o rozvode na Slovensku

Častokrát sa stáva, že k rozvodu manželstva dochádza v zahraničí. Ak následne chce slovenský občan dať si rozvod zapísať na Slovensku, potrebuje...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Ako vybaviť rodný list a pas pre dieťa narodené v zahraničí

Potomok slovenského štátneho občana automaticky narodením nadobúda slovenské štátne občianstvo. Má tak nárok nielen na vydanie slovenského rodného listu, ale tiež...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Uznanie zahraničného rozsudku o zverení dieťaťa a o úprave styku

Jednou z oblastí rodinného práva je starostlivosť o dieťa, či už po rozvode manželstva alebo v prípade, ak rodičia spolu nežijú. V globalizovanom svete sa...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Uznanie sobáša s cudzincom na Slovensku (zápis sobáša do osobitnej matriky)

Sobášili ste sa ako slovenský občan s osobou inej štátnej národnosti v zahraničí? Ak áno, nezabudnite si dať sobáš na Slovensku zapísať do osobitnej...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Dedicske_pravo_36x36

Uznanie rozsudku vo veci určenia rodičovstva

Niektoré rozhodnutia zahraničných súdov je potrebné uznať osobitným konaním na slovenskom súde. Podľa § 68 ods. 1 zákona č. 97/1963 Zb....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK