Vybavenie slovenského rodného listu a pasu pre dcéru / syna narodeného v zahraničí

Potomok slovenského štátneho občana automaticky narodením nadobúda slovenské štátne občianstvo. Má tak nárok nielen na vydanie slovenského rodného listu, ale tiež napríklad na slovenský pas.

Ak máte záujem o vybavenie, neváhajte nás kontaktovať emailom na office@akmv.sk alebo telefonicky na +421 915 046 749.

Za účelom získania slovenského rodného listu je potrebné sa obrátiť na matriku príslušnú podľa (posledného) pobytu rodiča. Na matrika sa spíše zápis o narodení, ktorý obsahuje údaje o rodičoch aj dieťati a to v čase narodenia dieťaťa. Rodičia sa preukážu platným dokladom totožnosti.

Doklady potrebné k vydaniu slovenského rodného listu

Okrem vyššie uvedených dokladov je potrebné predložiť aj rodný list dieťaťa vydaný v štáte narodenia. Z veľa krajín je potrebná aj apostilla rodného listu, prípadne jeho superlegalizácia. Apostilla sa nevyžaduje napríklad z Českej republiky alebo Rakúska.

Či potrebujete apostillu alebo superlegalizáciu si overte na príslušnej matrike. Prípadne na webe www.legalizacnecentrum.sk nájdete informáciu, v ktorých krajinách postačuje apostilla.

To, že dieťa nadobudlo slovenské štátne občianstvo narodením (tzn. že jeden z rodičov bol v čase narodenia Slovákom) sa preukazuje občiansky preukazom alebo pasom tohto rodiča. Ten však musel byť platným aj v čase narodenia dieťaťa. Ak by rodič nemal doklad totožnosti z obdobia narodenia jeho dcéry alebo syna (napríklad si ho medzičasom vymenil za nový), bude potrebné predložiť aj osvedčenie o slovenskom štátnom občianstve dieťaťa.  

Zápis priezviska dcéry bez koncovky „ová“

Ak v prípade dcéry sa nebude používať priezvisko s koncovkou slovenského prechyľovania (tzn. bez „ová“), obaja rodičia podpíšu vyhlásenie o tomto priezvisku. V tomto prípade je potrebné, aby sa na matrike zúčastnili zápisu obaja rodičia. Ak ide o dieťa – syna, postačuje prítomnosť jedného z rodičov.

Okresný úrad zašle kompletnú dokumentáciu na osobitnú matrika, ktorá následne vydá dieťaťu slovenský rodný list. S tým je možné vybaviť pas na príslušnom okresnom úrade.

Proces získania slovenského rodného listu je možné vybaviť aj na základe plnej moci. V plnej moci však nesmú chýbať údaje uvedené v zápise o narodení a v prípade, ak sa žiada o priezvisko dcéry bez koncovky „ová“ aj príslušné čestné vyhlásenie.

Vybavenie slovenské pasu pre dieťa / potomka

Ak dieťaťu bol vydaný slovenský rodný list, je možné ísť na príslušné oddelenie dokladov a požiadať o slovenský pas pre potomka.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Štátne občianstvo dieťaťa narodeného v zahraničí

Otec je slovák a matka je maďarka. Dieťa je narodené v Maďarsku, ktoré má maďarské občianstvo. Môže otec dieťaťa žiadať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Nadobudnutie štátneho občianstva Slovenskej republiky občanom USA

Som bývalý občan Československa, mal som občianstvo Československa. V roku 1989 som emigroval a v roku 1996 som získal občianstvo USA. Stratil som...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Pobyt cudzinca na obdobie dôchodku

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie