Pobyt cudzinca z EÚ na Slovensku (registrácia pobytu občana EÚ)

Občan EÚ sa môže zdržiavať na území SR 3 mesiace. Po tejto lehote je potrebné si registrovať pobyt na Slovensku. Pobyt potrebuje aj napríklad, ak má byť zodpovedným zástupcom spoločnosti, ktorá má záujem žiadať živnostenský úrad o výkon remeselnej alebo viazanej živnosti, ako aj z dôvodu, ak chce na Slovensku podnikať, študovať alebo pracovať. Celý proces na cudzineckej polícii vybavíme za vás.

od 480 € + poplatky
48 hodín vydanie dokladu o pobyte
Mám záujem získať pobyt cudzinca z EÚ

Poplatky

  • poplatok v hodnote 4,5 EUR v prípade, ak požaduje vydať kartičku na pobyt (ekolky; dodávame, že na oddelení cudzineckej polície v Bratislave sa v priestoroch pracoviska, ktoré vybavuje občanov EÚ, nachádza kolkomat)
  • poplatok v hodnote 24,50 EUR, ak doklad o pobyte má byť vydaný do 48 hodín
  • 3 EUR kolok za doručenie dokladu o pobyte na adresu uvedenú v žiadosti

Referencie od klientov

Chcel som sa len veľmi pekne poďakovať za to, že ste mi pomohli získať pobyt na Slovensku, veľmi si to s Barborou vážime a som rád, že tu môžem byť s ňou a bez starostí!

Ešte raz vám ďakujem za vašu tvrdú prácu.

Klient

Very professional service! If you want to do any legal issues quick and with successfully at the highest level, then AKMV advokátska kancelária is really right place for you! Mrs.Veronika Michalíková was always friendly, competent and took the time to explain the legal issues and all legal steps, that she would recommend or will take, in an understandable way. All appointments were made without any problems and promptly, and communication by email was also very timely and prompt. In summary, I can warmly recommend Mrs.Veronika Michalíková and her law company.

Очень профессиональное обслуживание! Если Вы хотите решить любые юридические вопросы быстро и успешно на высшем уровне, то AKMV advokátska kancelária – это действительно подходящее место для Вас! Г-жа Вероника Михаликова всегда была дружелюбной, компетентной и находила время, чтобы объяснить юридические вопросы и все юридические шаги, которые она порекомендовала или предпримет, понятным образом. Все встречи проводились без проблем и оперативно, и общение по электронной почте также было очень своевременным и быстрым. Поэтому я могу искренне рекомендовать г-жу Веронику Михаликову и ее юридическую компанию.

Elena Hötzl European Energy Solutions s.r.o.

V mene spoločnosti c2i s.r.o. ďakujeme advokátskej kancelárii AKMV za výbornú a profesionálnu spoluprácu pri vybavovaní víz pre občanov tretích krajín. Oceňujeme rýchle odpovede, ústretovosť a maximálnu ochotnu pomôcť. Prajem im veľa úspechov v ďalšej práci a ešte veľa spokojných klientov.

Daniela Dániel c2i s.r.o.

Boli sme veľmi spokojní, ďakujeme.

Ing. Mária Urbanová SIMERIS s.r.o.

So službami advokátskej spoločnosti AKMV sme nadpriemerne spokojní. Pomohli nám pri etablovaní slovenskej pobočky a s pani Michalíkovou a jej tímom spolupracujeme aj naďalej čo nás veľmi teší. Ich prístup je vždy na vysokej odbornej aj profesionálnej úrovni.

Veronika Belová Shiji Slovakia s.r.o.
211 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Pobyt cudzinca na obdobie dôchodku

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Nadobudnutie štátneho občianstva Slovenskej republiky občanom USA

Som bývalý občan Československa, mal som občianstvo Československa. V roku 1989 som emigroval a v roku 1996 som získal občianstvo USA. Stratil som...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vlastníctvo nehnuteľnosti a pobyt cudzinca na Slovensku

Som Srb, na Slovensku som 2 roky a mám prechodný pobyt. Kúpil som dom na Slovensku a dom je na...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie