Príplatky za prácu cez víkend, vo sviatok a v noci od 1.5.2018

Dňa 01.05.2018 nadobúdajú účinnosť zmeny Zákonníka práce, prijaté zákonom č. 63/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej ako „novela“). Základné zmeny si priblížime v dnešnom článku.

Povinnosť zamestnávateľa poskytnúť mzdu podľa zverejnenej ponuky 

Novela zakotvuje povinnosť zamestnávateľa v prípade zverejnenia ponuky zamestnania uvádzať aj sumu základnej zložky mzdy. Aby nedochádzalo k zverejňovaniu pracovných ponúk s uvedením mzdy vo výške, s ktorou zamestnávateľ reálne nepočíta, bolo v ustanovení § 41 ods. 10 Zákonníka práce (v znení účinnom od 01.05.2018) zakotvené, že:

Zamestnávateľ pri uzatvorení pracovnej zmluvy nesmie so zamestnancom dohodnúť základnú zložku mzdy v nižšej sume, ako je suma základnej zložky mzdy, ktorú zverejnil v ponuke zamestnania…“ 

Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok 

Prijatím novely vznikne zamestnancom nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok vo výške najmenej 100 % ich priemerného zárobku, oproti doterajším 50 %. 

U zamestnancov vykonávajúcich prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov, dohoda o pracovnej činnosti) vznikne za každú hodinu práce vo sviatok nárok na dohodnutú odmenu zvýšená najmenej o sumu minimálnej hodinovej mzdy. 

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a nedeľu 

Novela taktiež zakotvila nárok zamestnancov na mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a prácu v nedeľu. 

Za každú hodinu práce v sobotu vznikne zamestnancovi popri dosiahnutej mzde nárok aj na mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Počas prechodného obdobia od 01.05.2018 do 30.04.2019 umožňuje zákon poskytnutie mzdového zvýhodnenia vo výške najmenej 25 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. 

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu bude možné (v kolektívnej zmluve, prípadne pracovnej zmluve) dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, ale najmenej vo výške 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Počas prechodného obdobia od 01.05.2018 do 30.04.2019 najmenej 20 %. 

Obdobne mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu dosiahne výšku 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Počas prechodného obdobia od 01.05.2018 do 30.04.2019 najmenej 50 %. 

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu najmenej 90 %, resp. počas prechodného obdobia od 01.05.2018 do 30.04.2019 najmenej 40 %. 

Novela umožňuje, aby si zamestnávatelia s vedúcimi zamestnancami v pracovnej zmluve dohodli mzdu vo výške, ktorá by už zohľadnila prácu v sobotu a / alebo nedeľu. V takomto prípade by už vedúcim zamestnancov nevznikol nárok na mzdové zvýhodnenie. 

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu 

Nárok na mzdové zvýhodnenie bude zakladať aj nočná práca. Podľa ustanovenia § 123 ods. 1 (v znení účinnom od 01.05.2018): „Zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, patrí mu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.“ Počas prechodného obdobia od 01.05.2018 do 30.04.2019 najmenej 30 %. 

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala v noci, bude možné (v kolektívnej zmluve, prípadne pracovnej zmluve) dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia – najmenej vo výške 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, pričom zníženie mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu nebude možné dohodnúť u zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu. Počas prechodného obdobia od 01.05.2018 do 30.04.2019 bude v takýchto prípadoch výška mzdového zvýhodnenia najmenej 25 %.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Vlastné imanie pri založení agentúry dočasného zamestnávania

Poprosím Vás o informáciu, či nová s.r.o. založená v roku 2020, ktorá nemá základné imanie v obchodnom registri 30 tis...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Výpoveď bez udania dôvodu

Dobrý deň, ja sa chcem opýtať, môže zamestnávateľ donútiť zamestnanca podať výpoveď, keď zamestnanec nemá záujem podať výpoveď. Ďakujem.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Výpoveď v dobe určitej

Dobrý deň, bola som prijatá na pracovnú pozíciu počas zastupovania, presne počas zastupovania na materskej/rodičovskej dovolenke. Teraz po 6 mesiacoch...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie