Výhody Ready Made spoločnosti

Ready made spoločnosti sú také spoločnosti, ktoré boli založené vyslovene za účelom ich ďalšieho predaja klientovi. Ready made spoločnosti nemajú žiadne pohľadávky a záväzky, sú bez obchodnej histórie, majú splatené základné imanie, doposiaľ nikdy nevykonávali žiadnu podnikateľskú činnosť, hovorí sa im aj tzv. čisté spoločnosti. Pokiaľ sa chcete vyhnúť vkladaniu základného imania 5000 € na osobitný účet v banke, kúpte spoločnosť, ktorá bola založená do 30.11.2013. Účinnosťou tejto novely vznikla povinnosť vkladať základné imanie spoločnosti na osobitný účet v banke.

Ready made spoločnosti sú určené pre ľudí, ktorí potrebujú rýchlo začať podnikať, vykonať nejaký obchod a nemajú čas na založenie novej spoločnosti, vzhľadom k zdĺhavému procesu zakladania. Začať konať v mene ready made spoločnosti môžete už za pár hodín.

Pri predaji už založenej ready made spoločnosti je možné zmeniť jej obchodné meno, sídlo, ako aj ďalšie údaje podľa Vašich predstáv, prípadne rozšíriť predmet podnikania o ďalšie činnosti. Ready made spoločnosti sú pripravené k okamžitému predaju so všetkými právnymi dokumentmi. Podnikať môžete už v priebehu niekoľkých hodín. Ready made spoločnosti sú zapísané na živnostenskom registri, na obchodnom registri a sú zaregistrované aj na daňovom úrade. Kúpou ready made spoločnosti tak ušetríte čas a vyhnete sa zdĺhavému procesu zakladania spoločnosti. Kúpou ready made spoločnosti sa stávate jej okamžitým konateľom a môžete rozbehnúť svoje podnikanie. Stačí len podpísať zmluvu o prevode obchodného podielu a zápisnicu z valného zhromaždenia. Následný zápis zmien do obchodného registra má len potvrdzujúci účinok, čo znamená, že môžete konať okamžite po kúpe ready made spoločnosti.

Treba však myslieť na to, že ready made spoločnosť si od októbra 2012 môže kúpiť len osoba, ktorá nemá dlhy voči daňovému úradu. Každý nový spoločník musí pri kúpe ready made spoločnosti doložiť súhlas správcu dane, ktorý vydá príslušný daňový úrad. Na osoby, ktoré majú nedoplatky na daniach sa predaj spoločností nevzťahuje.

Podnikať bez toho, aby ste museli zbytočne vynaložiť finančné prostriedky, ktoré je možné v začiatkoch podnikania využiť v iný prospech, je možné kúpou ready made spoločnosti. Vyhnete sa zbytočným prieťahom pri zakladaní spoločnosti a ušetríte veľa času, ktorý môžete radšej využiť pri rozbiehaní Vášho podnikateľského zámeru.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vymenovanie / odvolanie prokuristu v občianskom združení

Chceli by sme v občianskom združení pomoc pri vymenovaní / odvolaní prokuristu. Je vôbec vymenovanie prokuristu v občianskom združení možné? Od kedy...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Moja mama je dlhodobo PN, môžem jej založiť nadáciu?

Obraciam sa na Vás s prosbou poradiť. Moja mamina je dlhodobo na PN, má za sebou operácie, veľké bolesti chrtice....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie