Zákaz práce v nedeľu – návrh novely Zákonníka práce

V parlamente sa nachádza návrh novely Zákonníka práce, ktorého cieľom je rozšírenie počtu dní, počas ktorých nebude možné nariadiť prácu, ktorou je maloobchodný predaj, o všetky nedele a štátom uznané sviatky.

Podľa súčasnej úpravy § 94 Zákonníka práce nie je možné zamestnancovi nariadiť ani s ním dohodnúť v dňoch 1. januára, vo Veľkonočnú nedeľu, 24. decembra po 12.00 hodine a 25. decembra prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác. Novelou sa navrhuje, aby zamestnancovi nemohla byť nariadená alebo s ním dohodnutá práca v žiadny štátom uznaný sviatok, vrátane nedieľ.

V týchto prípadoch sa nepoužije ustanovenie § 94 ods. 3 písm. f) Zákonníka práce, podľa ktorého v deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni možno zamestnancovi nariadiť len nevyhnutné práce, ktoré sa nemôžu vykonať v pracovných dňoch, a to práce nevyhnutné so zreteľom na uspokojovanie životných, zdravotných a kultúrnych potrieb obyvateľstva. Rovnako sa nepoužije ani ustanovenie § 94 ods. 4 Zákonníka práce, ktoré umožňuje vo sviatok nariadiť zamestnancovi len práce, ktoré možno nariadiť v dňoch nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni, práce v nepretržitej prevádzke a práce potrebné pri strážení objektov zamestnávateľa.

Výnimky zo zákazu práce vo sviatok a v nedeľu

Pripravovaná novela Zákonníka práce zachováva doterajšie výnimky zo zákazu práce pri maloobchodnom predaji, pri ktorých možno zamestnancovi nariadiť alebo s ním dohodnúť prácu v dňoch ustanovených zákonom. Ide o tieto prípady:

  • maloobchodný predaj na čerpacích staniciach s palivami a mazivami
  • maloobchodný predaj a výdaj liekov v lekárňach
  • maloobchodný predaj na letiskách, v prístavoch, v ostatných zariadeniach verejnej hromadnej dopravy a v nemocniciach
  • predaj cestovných lístkov
  • predaj suvenírov

Odôvodnenie zákazu práce v nedeľu

Podľa dôvodovej správy k navrhovanej novele Zákonníka práce má voľná nedeľa veľký význam nielen pre zdravie pracujúcich, ale aj pre život rodín s deťmi. Výrazne prispieva k zosúladeniu pracovného a rodinného života aj tým, že zvyšuje sociálnu ochranu zamestnaných a zároveň im umožňuje plniť si svoje rodinné a rodičovské funkcie.

Účinnosť

Novela má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2015.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Nočná práca, výška príplatku

Dobrý deň, mám právo odmietnuť zamestnávateľovi prácu na nočné zmeny /12hod/, nakoľko mi je 52 rokov?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve

Poprosím o radu, zistili sme, že náš zamestnanec vykonáva tú istú činnosť ako naša firma, prakticky je to konkurencia. Ako...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Prestávky v práci

Zamestnávateľ nám v práci nanútil bez udania dôvodu a súhlasu zamestnancov 60 min. prestávku na oddych a stravovanie Zamestnávateľ nám...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie