Zákaz práce v nedeľu – návrh novely Zákonníka práce

V parlamente sa nachádza návrh novely Zákonníka práce, ktorého cieľom je rozšírenie počtu dní, počas ktorých nebude možné nariadiť prácu, ktorou je maloobchodný predaj, o všetky nedele a štátom uznané sviatky.

Podľa súčasnej úpravy § 94 Zákonníka práce nie je možné zamestnancovi nariadiť ani s ním dohodnúť v dňoch 1. januára, vo Veľkonočnú nedeľu, 24. decembra po 12.00 hodine a 25. decembra prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác. Novelou sa navrhuje, aby zamestnancovi nemohla byť nariadená alebo s ním dohodnutá práca v žiadny štátom uznaný sviatok, vrátane nedieľ.

V týchto prípadoch sa nepoužije ustanovenie § 94 ods. 3 písm. f) Zákonníka práce, podľa ktorého v deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni možno zamestnancovi nariadiť len nevyhnutné práce, ktoré sa nemôžu vykonať v pracovných dňoch, a to práce nevyhnutné so zreteľom na uspokojovanie životných, zdravotných a kultúrnych potrieb obyvateľstva. Rovnako sa nepoužije ani ustanovenie § 94 ods. 4 Zákonníka práce, ktoré umožňuje vo sviatok nariadiť zamestnancovi len práce, ktoré možno nariadiť v dňoch nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni, práce v nepretržitej prevádzke a práce potrebné pri strážení objektov zamestnávateľa.

Výnimky zo zákazu práce vo sviatok a v nedeľu

Pripravovaná novela Zákonníka práce zachováva doterajšie výnimky zo zákazu práce pri maloobchodnom predaji, pri ktorých možno zamestnancovi nariadiť alebo s ním dohodnúť prácu v dňoch ustanovených zákonom. Ide o tieto prípady:

  • maloobchodný predaj na čerpacích staniciach s palivami a mazivami
  • maloobchodný predaj a výdaj liekov v lekárňach
  • maloobchodný predaj na letiskách, v prístavoch, v ostatných zariadeniach verejnej hromadnej dopravy a v nemocniciach
  • predaj cestovných lístkov
  • predaj suvenírov

Odôvodnenie zákazu práce v nedeľu

Podľa dôvodovej správy k navrhovanej novele Zákonníka práce má voľná nedeľa veľký význam nielen pre zdravie pracujúcich, ale aj pre život rodín s deťmi. Výrazne prispieva k zosúladeniu pracovného a rodinného života aj tým, že zvyšuje sociálnu ochranu zamestnaných a zároveň im umožňuje plniť si svoje rodinné a rodičovské funkcie.

Účinnosť

Novela má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2015.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Vlastné imanie pri založení agentúry dočasného zamestnávania

Poprosím Vás o informáciu, či nová s.r.o. založená v roku 2020, ktorá nemá základné imanie v obchodnom registri 30 tis...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Výpoveď bez udania dôvodu

Dobrý deň, ja sa chcem opýtať, môže zamestnávateľ donútiť zamestnanca podať výpoveď, keď zamestnanec nemá záujem podať výpoveď. Ďakujem.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Výpoveď v dobe určitej

Dobrý deň, bola som prijatá na pracovnú pozíciu počas zastupovania, presne počas zastupovania na materskej/rodičovskej dovolenke. Teraz po 6 mesiacoch...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie