Zlúčenie spoločností od 1.1.2016 bude o niečo zložitejšie

S účinnosťou od 1.1.2016 sa okrem Obchodného zákonníka mení aj vyhláška č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť. Okrem toho, že od tohto 1.1.2016 nebude potrebné preukazovať splatenie základného imania a vkladov spoločníkov bankovým výpisom, bude o niečo zložitejší aj proces zlúčenia spoločností.

Prílohy k zlúčeniu spoločnosti od 1.1.2016

S účinnosťou od 1.1.2016 sa k návrhu na zápis údajov pri zlúčení obchodných spoločností doloží do obchodného registra aj čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že zanikajúce spoločnosti a nástupnícka spoločnosť nie sú v kríze; ak je niektorá zo zanikajúcich spoločností alebo nástupnícka spoločnosť v kríze, prikladá sa písomná správa nezávislého experta.

Spoločnosť v kríze

Podľa novely Obchodného zákonníka účinného od 1.1.2016 je spoločnosť kríze, ak je v úpadku alebo jej úpadok hrozí. Podľa § 67 Obchodného zákonníka spoločnosti hrozí úpadok, ak pomer vlastného imania a záväzkov je menej ako 8 ku 100.

Splynutie a rozdelenie spoločností

V prípade rozdelenia spoločností bude povinnou prílohou čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že zanikajúca spoločnosť nie je v kríze. K návrhu na zápis údajov pri rozdelení obchodnej spoločnosti zlúčením sa prikladá toto čestné vyhlásenie pri zanikajúcich a nástupníckych spoločnostiach. Pri splynutí sa toto čestné vyhlásenie prikladá pri všetkých zanikajúcich spoločnostiach.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Kedy zaniká živnosť?

Podľa § 57 ods. 1 živnostenského zákona oprávnenie zaniká smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva;...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako vyplniť oznámenie o ukončení podnikania?

Formulár „Oznámenie o ukončení podnikania“ je zverejnený na webovej stránke Ministerstva vnútra SR https://www.minv.sk/?ine-vzory-tlaciv a je potrebné vypĺňať ho podľa predtlače. Zdroj: Okresný...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ukončenie podnikania ak firma nedokáže splatiť svoje záväzky

Museli sme skončiť s podnikaním v reštauračných službách, pretože náklady prevyšovali zisky a ostala nám spoločnosť , ktorá už nedokáže...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie