Zlúčenie / splynutie / rozdelenie spoločností

Kontaktujte nás!

V prípade záujmu o zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie spoločností nás kontaktujte na office@akmv.sk, obratom Vás budeme kontaktovať.

Od 01.03.2024 je účinný zákon č. 309/2023 Z.z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov, preto už tento článok nie je v súlade so súčasnou legislatívou. O aktuálnej právnej úprave sa dočítate v našom článku k premenách obchodných spoločností a družstva. 

Právna úprava do 29.2.2024

Zlúčenie spoločností

Vyhláškou č. 91/2015 s účinnosťou od 07.05.2015 sa k návrhu na zápis údajov pri zlúčení spoločností prikladá aj čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že:

  1. voči zanikajúcim spoločnostiam a nástupníckej spoločnosti nepôsobia účinky začatia konkurzného konania ani účinky začatia reštrukturalizačného konania
  2. voči zanikajúcim spoločnostiam a nástupníckej spoločnosti nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu; ak voči niektorej zo zanikajúcich spoločností alebo voči nástupníckej spoločnosti pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu, prikladá sa písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom správcu so zlúčením spoločnosti

Ďalšie prílohy od 01.01.2016

S účinnosťou od 01.01.2016 bude ďalšou prílohou prikladanou k návrhu na zápis aj čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že zanikajúce spoločnosti a nástupnícka spoločnosť nie sú v kríze; ak je niektorá zo zanikajúcich spoločností alebo nástupnícka spoločnosť v kríze, prikladá sa písomná správa nezávislého experta.

Splynutie / rozdelenie spoločností

V prípade splynutia a zlúčenia spoločností sa tieto čestné vyhlásenia týkajú iba zanikajúcich spoločností.

Tlačivá podávané do obchodného registra pri zlúčení spoločností

V prípade zlúčenia spoločností je potrebné naďalej podať do obchodného registra dve tlačivá. Jedným je tlačivo na výmaz údajov z obchodného registra, ktorým sa spoločnosť navrhne z obchodného registra vymazať ako zanikajúca spoločnosť v dôsledku zlúčenia.

Druhým tlačivo je klasické tlačivo, ktorým sa oznamujú obchodnému registru zmeny v spoločnosti.

Ďalšie prílohy k návrhom ustanovuje vyhláška č. 25/2004 Z. z.

Kríza spoločnosti

Ustanovenia o kríze spoločnosti sa do právneho poriadku SR zaraďujú s účinnosťou od 01.01.2016. Podľa nového § 67a Obchodného zákonníka je spoločnosť v kríze v dvoch prípadoch:

  • ak je v úpadku alebo
  • jej úpadok hrozí

Zákon ustanovuje, kedy spoločnosti úpadok hrozí. Ide o situáciu, keď pomer vlastného imania a záväzkov je menej ako 8 ku 100.

Zákon zavádza aj nové povinnosti štatutárneho orgánu v prípade krízy. Štatutárny orgán spoločnosti, ktorý zistil alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mohol zistiť, že spoločnosť je v kríze, je povinný v súlade s požiadavkami potrebnej odbornej alebo náležitej starostlivosti urobiť všetko, čo by v obdobnej situácii urobila iná rozumne starostlivá osoba v obdobnom postavení na jej prekonanie.

Bližšie informácie o kríze spoločnosti vám prinesieme v ďalšom článku.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Kedy zaniká živnosť?

Podľa § 57 ods. 1 živnostenského zákona oprávnenie zaniká smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva;...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako vyplniť oznámenie o ukončení podnikania?

Formulár „Oznámenie o ukončení podnikania“ je zverejnený na webovej stránke Ministerstva vnútra SR https://www.minv.sk/?ine-vzory-tlaciv a je potrebné vypĺňať ho podľa predtlače. Zdroj: Okresný...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ukončenie podnikania ak firma nedokáže splatiť svoje záväzky

Museli sme skončiť s podnikaním v reštauračných službách, pretože náklady prevyšovali zisky a ostala nám spoločnosť , ktorá už nedokáže...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie