Zlúčenie spoločností od 1.1.2016 bude o niečo zložitejšie

Aktualizované: 10.02.2019 | Vytvorené: 09.03.2017 |

Zlúčenie spoločností od 1.1.2016 bude o niečo zložitejšie

Obsah

Prílohy k zlúčeniu spoločnosti od 1.1.2016 Spoločnosť v kríze Splynutie a rozdelenie spoločností

S účinnosťou od 1.1.2016 sa okrem Obchodného zákonníka mení aj vyhláška č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť. Okrem toho, že od tohto 1.1.2016 nebude potrebné preukazovať splatenie základného imania a vkladov spoločníkov bankovým výpisom, bude o niečo zložitejší aj proces zlúčenia spoločností.

Prílohy k zlúčeniu spoločnosti od 1.1.2016

S účinnosťou od 1.1.2016 sa k návrhu na zápis údajov pri zlúčení obchodných spoločností doloží do obchodného registra aj čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že zanikajúce spoločnosti a nástupnícka spoločnosť nie sú v kríze; ak je niektorá zo zanikajúcich spoločností alebo nástupnícka spoločnosť v kríze, prikladá sa písomná správa nezávislého experta.

Spoločnosť v kríze

Podľa novely Obchodného zákonníka účinného od 1.1.2016 je spoločnosť kríze, ak je v úpadku alebo jej úpadok hrozí. Podľa § 67 Obchodného zákonníka spoločnosti hrozí úpadok, ak pomer vlastného imania a záväzkov je menej ako 8 ku 100.

Splynutie a rozdelenie spoločností

V prípade rozdelenia spoločností bude povinnou prílohou čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že zanikajúca spoločnosť nie je v kríze. K návrhu na zápis údajov pri rozdelení obchodnej spoločnosti zlúčením sa prikladá toto čestné vyhlásenie pri zanikajúcich a nástupníckych spoločnostiach. Pri splynutí sa toto čestné vyhlásenie prikladá pri všetkých zanikajúcich spoločnostiach.

Prečítajte si aj:

Naše služby:

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.