Európska akciová spoločnosť – Societas Europaea, voľný pohyb kapitálu

Relatívne novou právnou formou podnikania postavenou na práve Európskeho spoločenstva, ktorú môžu využívať aj slovenské subjekty je Európska spoločnosť, latinsky „societas europaea“. Jej cieľom je predovšetkým uľahčiť voľný pohyb kapitálu v rámci cele Európskej únie a zjednotenie právnych noriem obchodných spoločností. Postavenie Európskej akciovej spoločnosti sa určuje predovšetkým právnym poriadkom štátu, v ktorom má svoje sídlo.

Podľa našej legislatívy je Európska akciová spoločnosť právnickou osobou, ktorá je zapisovaná do obchodného registra. Európska akciová spoločnosť môže mať z hľadiska vnútornej správy a riadenia 2 formy:

  1. Dvojstupňový systém riadenia (bežne poznáme z fungovania slovenských akciových spoločností, kedy predstavenstvo vykonáva riadiacu činnosť a dozorná rada plní dozornú (kontrolnú) funkciu)
  2. Jednostupňový (tzv. monistický) systém riadenia (jediný štatutárny orgán (správna rada – min. 3 členná) v sebe kumuluje riadiace a dozorné funkcie bežne vykonávané predstavenstvom a dozornou radou)

Najdôležitejším rozdielom medzi spoločnosťou, ktorá podniká pod právnou formou Európskej akciovej spoločnosti a bežne používanými formami podnikania je, že Európska akciová spoločnosť si môže vybrať krajinu svojho sídla a to v ktoromkoľvek štáte zo všetkých členských štátov EÚ. Európska spoločnosť sa považuje za akúsi nadnárodnú európsku obdobu akciovej spoločnosti, ktorá je zapísaná do obchodného registra v štáte, v ktorom má svoje sídlo. Základné imanie je v minimálne výške 120.000 €. Európska akciová spoločnosť musí obsahovať dodatok „SE“.

Výhodami Európskej akciovej spoločnosti sú:

  • najprestížnejšia forma podnikania v Európe
  • výhodné podmienky podnikania (výber vyhovujúceho právneho systému)
  • výber najvhodnejšieho daňového systému v EÚ
  • úspora nákladov na riadenie a správu spoločnosti (monistický systém riadenia)

Podstatnou výhodou oproti bežným národným formám podnikania je možnosť sťahovania sídla Európskej akciovej spoločnosti v rámci celej EÚ a to bez likvidácie spoločnosti. Zmenou sídla sa mení aj domáca legislatíva spoločnosti. Presúvanie sídla spoločnosti je výhodné najmä z dôvodu daňovej optimalizácie do krajiny, kde to je pre Európsku akciovú spoločnosť výhodnejšie.

Touto právnou formou EÚ otvorila nové možnosti najmä firmám, ktoré nechcú podnikať len v jednej krajine, ale chcú svoje podnikanie rozšíriť aj za hranice svojho štátu. Založenie Európskej akciovej spoločnosti je však tiež jedinou možnosťou, ako zlúčiť firmy, ktoré majú sídla v rôznych členských štátoch.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vymenovanie / odvolanie prokuristu v občianskom združení

Chceli by sme v občianskom združení pomoc pri vymenovaní / odvolaní prokuristu. Je vôbec vymenovanie prokuristu v občianskom združení možné? Od kedy...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Moja mama je dlhodobo PN, môžem jej založiť nadáciu?

Obraciam sa na Vás s prosbou poradiť. Moja mamina je dlhodobo na PN, má za sebou operácie, veľké bolesti chrtice....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie