Živnostenské podnikanie cudzincov na Slovensku

Otázka:

Chcem vykonávať činnosť šoféra na živnosť pre donáškovú spoločnosť. Som Talian, čo potrebujem?

Odpoveď:

Občan Európskej únie je oprávnený prevádzkovať v SR živnosť za rovnakých podmienok ako občania SR. Podnikateľské oprávnenie vzniká odo dňa ohlásenia živnosti. 

K ohláseniu živnosti je potrebné doložiť:

  • výpis z registra trestov (z domácej krajiny alebo slovenský, ak má v SR registrovaný pobyt aspoň 6 mes., prípadne z inej krajiny, kde mal povolený pobyt aspoň 6 mes. súvisle v priebehu posledných 5 rokov)
  • doklad potvrdzujúci oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorá je miestom podnikania

Zároveň upozorňujeme, že v prípade pobytu na území SR dlhšieho ako 3 mesiace je občan EÚ povinný požiadať o registráciu pobytu občana EÚ. Žiadosť je potrebné podať osobne na oddelení cudzineckej polície.