Momentálne je poskytovanie bezplatnej právnej pomoci z kapacitných dôvodov pozastavené. Pokiaľ máte záujem o vypracovanie krátkeho právneho stanoviska k Vašej otázke, vyplňte prosím formulár nižšie. Vypracovanie stanoviska sa zvyčajne pohybuje v cene 70 EUR + DPH.

* Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú nesprávnosť alebo neúplnosť poskytnutých informácií, nakoľko poskytnutá informácia je obmedzená rozsahom položenej otázky a v rámci bezplatnej právnej poradne nejde o poskytovanie právnych služieb v zmysle zákona o advokácii.