Registrácia ochrannej známky, patenty

Ak ste sa rozhodli zaregistrovať obchodný názov, logo Vašej spoločnosti alebo patentovať svoj vynález, neváhajte nás kontaktovať

V oblasti registrácie ochrannej zámky, patentov a vynálezov pre vás zabezpečíme komplexný právny servis

Registrácia ochrannej známky či patentu predstavuje nielen zdĺhavý, ale aj náročný proces, vyžadujúci si množstvo znalosti a skúsenosti, ktorými ako advokátska kancelária disponujeme.

Ochranná známka je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

Patent je ochranný dokument, ktorým dáva štát výlučné právo jeho majiteľovi na využívanie vynálezu počas určitého časového obdobia. Patenty sa udeľujú na vynálezy, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné. Patentovať je možné nielen nové výrobky, zariadenia a technológie, ale aj chemicky vyrobené látky, liečivá, priemyselne produkčné mikroorganizmy, ako aj biotechnologické postupy a produkty získané ich pomocou.

Úspešná registrácia patentu či ochrannej známky poskytuje majiteľovi výlučné právo. To znamená, že bez jeho súhlasu patentovaný vynález nesmie nikto využívať, ani používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná v registri.

Ešte predtým je však nevyhnutné prejsť konaním pred Úradom priemyselného vlastníctva SR, ktorý pozostáva z podania prihlášky a následne i pomerne zdĺhavej kontroly splnenia zákonných náležitostí zo strany úradu či z tzv. námietkového konania.

  • promptné vypracovanie všetkých potrebných dokumentov,
  • príprava a podanie prihlášky na registráciu ochrannej známky alebo patentu,
  • zastupovanie v konaní o zápis ochrannej známky alebo patentu,
  • zastupovanie v súdnom a mimosúdnom konaní v prípadoch porušovania práv majiteľa ochrannej známky alebo patentu,
  • zastupovanie v konaní o vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú,
  • zastupovanie v konaní o zápise zmeny údajov,
  • zastupovanie v konaní o obnove ochranných známok,
  • zastupovanie klientov v ďalších konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva SR.

Cenník a poplatky

Pokiaľ ide o poplatky pri registrácii ochrannej známky tovarov alebo služieb, ich výška sa odvíja od množstva tried, do ktorých jednotlivé tovary a služby možno zaradiť. Ochrannú známku možno registrovať pre minimálne 3 triedy výrobkov - poplatok za registráciu v takom prípade je 166 EUR. Za každú ďalšiu triedu sa poplatok zvyšuje o 17 EUR. Ak máte záujem o úplnú ochranu a chcete si zaregistrovať ochrannú známku pre všetky triedy, cena sa vyšplhá na 880 EUR.

Pri registrácii patentu cena záleží od toho, či pôjde o patent národný, európsky alebo medzinárodný.

Pre získanie individuálnej cenovej ponuky našich služieb šitej na mieru presne podľa Vašich preferencií nás neváhajte kontaktovať na našej e-mailovej adrese office@akmv.sk.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.