Založenie verejnej obchodnej spoločnosti

Verejná obchodná spoločnosť (v.o.s.) je osobná obchodná spoločnosť, ktorá môže predstavovať v porovnaní s s.r.o výhodnú voľbu pri podnikaní menšieho a súkromnejšieho charakteru (rodinný podnik, maloobchod). Na jej vznik sú potrební minimálne dvaja spoločníci, ktorí síce ručia za jej záväzky celým svojím majetkom, avšak v jej prípade sa vyhnete plateniu daňovej licencie a nevyžaduje sa žiadne základné imanie. V.o.s. môže založiť fyzická, ale aj právnická osoba.

Ak uvažujete o založení verejnej obchodnej spoločnosti, nielenže Vám radi poradíme, ako na to, ale ochotne vybavíme celý proces za vás. Zavolajte nám na 02/ 207 59 504 alebo pošlite e-mail na našu adresu office@akmv.sk

V procese založenia v.o.s. pre vás zabezpečíme

  • vypracovanie všetkých dokumentov potrebných k založeniu v.o.s.,
  • pomoc pri výbere predmetov podnikania,
  • podanie ohlásenia živnosti na príslušný živnostenský úrad za účelom vydania osvedčenia o živnostenskom podnikaní,
  • podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra,
  • registráciu spoločnosti na daňovom úrade k dani z príjmu.

Cenník a poplatky

Pri založení v.o.s. je nutné rátať so súdnym poplatkom v hodnote 300 EUR. Za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení verejnej obchodnej spoločnosti sa za každú remeselnú a viazanú živnosť platí poplatok 7,50 EUR

Nakoľko každá firma je jedinečná, aj proces založenia spoločnosti je potrebné prispôsobiť požiadavkám klienta. Pre získanie individuálnej cenovej ponuky našich služieb presne podľa vašich preferencií, nás neváhajte kontaktovať na našej e-mailovej adrese office@akmv.sk.

 Prečo advokátska kancelária A|K|M|V ?

Naši advokáti a právnici majú bohaté skúsenosti vo všetkých oblastiach práva, čím našim klientom/partnerom dokážeme zaručiť komplexnú starostlivosť. Právne služby a poradenstvo poskytujeme klientom tak situovaným na území Slovenskej republiky, ako aj zahraničným či nadnárodným subjektom. Nakoľko disponujeme zaručeným elektronickým podpisom, elektronická komunikácia s orgánmi verejnej moci ušetrí váš čas aj poplatky.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby? Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontatovať na zadaný telefón alebo email.