Zrušenie spoločnosti likvidáciou

Likvidácia spoločnosti pri jej zrušení predstavuje zo zákona povinný krok, ktorý musí podnikateľ, až na pár výnimiek, absolvovať. Jednoznačne ju  možno označiť za jeden z najkomplikovanejších procesov týkajúcich sa obchodných spoločností vôbec. Je náročný nielen na množstvo času, ale aj na odborné znalosti a skúsenosti, ktorými ako advokátska kancelária disponujeme.

Proces likvidácie si  vyžaduje vypracovanie nemalého množstva dokumentov a množstvo ďalších úkonov - vymenovanie likvidátora, podanie návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti do živnostenského a obchodného registra, úkony súvisiace s účtovníctvom, komunikácia s úradmi a i.

Ak potrebujete prejsť procesom likvidácie, náš tím skúsených advokátov a právnikov sa o vás rád postará. Ozvite sa nám telefonicky na 02/4333 3509 alebo pošlite e-mail na našu adresu office@akmv.sk.

Naše služby v oblasti likvidácie spoločnosti

 • vypracovanie dokumentov k začatiu likvidácie,
 • podanie oznámenia o vstupe do likvidácie do obchodného vestníka,
 • zápis vstupu spoločnosti / podniku do likvidácie do obchodného registra,
 • podanie oznámení o zmenách spoločnosti na daňový úrad a iné orgány,
 • vypracovanie dokumentácie k ukončeniu likvidácie,
 • vyžiadanie súhlasov so zánikom spoločnosti,
 • podanie návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra,
 • právne poradenstvo počas celého priebehu likvidácie,
 • poradenstvo pri vypracovaní účtovných dokumentov potrebných k likvidácii.

Spoločnosť možno zrušiť bez likvidácie ak:

 • imanie spoločnosti prechádza na právneho nástupcu alebo
 • spoločnosť nemá žiaden majetok alebo
 • sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo
 • bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo
 • bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo
 • bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo
 • po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok. 

Cenník a poplatky

Nakoľko každá firma je jedinečná, aj proces likvidácie spoločnosti je potrebné prispôsobiť požiadavkám klienta. Pre získanie individuálnej cenovej ponuky našich služieb, šitej na mieru presne podľa vašich preferencií, nás neváhajte kontaktovať na našej e-mailovej adrese office@akmv.sk.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.