Úprava práv a povinností rodičov voči dieťaťu, tzv. Cochemský model

Cochemský model je v našich končinách zatiaľ nie veľmi známy spôsob úpravy rodičovských práv a povinností na čas po rozvode. Jeho názov vznikol z nemeckého mesta Cochem-Zell, kde sa začal v praxi uplatňovanie už pred približne 25 rokmi. Dá sa povedať, že na Slovensku je zatiaľ jeho aplikácia len v plienkach, nakoľko informatívny výsluch rodičov je usmerňovaný špecializovaným kvalifikovaným vyšším súdnym úradníkom a tých máme zatiaľ pomerne málo. Pozitívom však je, že čím ďalej tým viac sa využíva pri rozvodových konaniach manželstiev, z ktorých sú maloleté deti.

Prečítajte si aj:

Výsledok informatívneho výsluchu rodičov

Cieľom Cochemského modelu je, aby sa rodičia počas informatívneho výsluchu na súde pred vyšším súdnym úradníkom – koordinátorom pre rodinné záležitosti sami dohodli o budúcnosti svojich detí a aby o ne neviedli spor, ktorého sú vždy práve deti najväčšími obeťami. A rovnako, aby sa nezbavovali rodičovskej zodpovednosti tým, že o svojich deťoch nechajú rozhodnúť sudcu.

Priebeh stretnutia rodičov na súde pred vytýčením samotného pojednávania

Informatívny výsluch rodičov prebieha v pojednávacej  miestnosti na súde, čo mu dodáva dôležitosť, ale na druhej strane od pojednávania, ktoré je veľmi striktné a sudca rozhoduje autoritatívne má voľnejší priebeh a je neformálne. Predstavuje dialóg medzi manželmi, ktorý je usmerňovaný a riadený špeciálne školeným pracovníkom súdu pre rodinno-právnu agendu.  Výsledkom je v najlepšom prípade dohoda o úprave práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode.

Výhody oproti rozhodovaniu sudcu

Ak rodičia uzavrú rodičovskú dohodu, celé následné pojednávanie prebieha jednoduchšie, nakoľko obe strany sú vopred uzrozumené a súhlasia s rozhodnutím súdu, ktoré má deklaratórny charakter. Ďalšou výhodou je, že pojednávanie bude vytýčené skôr, ako keby k dohode neprišlo. No aj takéto situácie v praxi nastávajú a vtedy vstupuje do hry vyšší súdny úradník, ktorý navrhne ďalšie riešenia, ako napríklad návštevu psychológa, mediátora alebo len vzájomný rozhovor rodičov medzi štyrmi očami.

Interdisciplinarita

Cochemský model je založený na interdisciplinárnej spolupráci. Často sú na stretnutí rodičov prítomní odborníci z oblasti psychológie či kolízny opatrovníci. Všetci sa spoločnými silami snažia nájsť najlepšie riešenie, no nemôžu rodičov k ničomu prinútiť a ich stanoviská majú len odporúčací charakter. No práve tu si väčšina manželov uvedomí, čo presne chcú a že ich správanie je zaslepené  nenávisťou, hnevom či emóciami.

Praktické rady

Rodičia často zabúdajú, že dohoda je pre nich a aj pre ich potomkov lepším variantom. A rovnako nechcú podstúpiť odbornú pomoc v pre nich ťažkej životnej situácii. No práve tu majú možnosť zobrať zodpovednosť do vlastných rúk a nenechať o osude svojich detí rozhodnúť súd, pretože sú to práve oni, kto pozná svoje deti najlepšie. Je preto potrebné, aby sa na celú vec pozerali očami tretej osoby.

Budúcnosť rozhodovania o úprave rodičovských práv a povinností na čas po rozvode

V popredných krajinách je Cochemský model rozhodovania ustálený a má veľmi veľa pozitívnych faktorov a preto je cieľom Slovenskej republiky, aby aj u nás bol štandardom.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Oslobodenie od súdnych poplatkov za rozvod

Po pracovnom úraze som ostala na invalidnom dôchodku, chcem požiadať o rozvod, avšak pri mojom nízkom príjme je pre mňa...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vyživovacia povinnosť dospelých detí voči rodičom

Dobrý deň, chcem sa spýtať, od kedy a v akých prípadoch mám vyživovaciu povinnosť k rodičom. Som zamestnaná, živím sa...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Patrí príjem z prenájmu (nájomné) do BSM?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie