Vyžiadanie sobášneho listu zo Slovenska

V prípade, že ste uzavreli manželstvo na území Slovenskej republiky a potrebujete sobášny list, no nachádzate sa v zahraničí, príp. ste cudzinec, je môžné požiadať o vydanie tejto listiny aj bez osobnej návštevy Slovenskej republiky. Rovnako je potrebné zachovať určitý špecifický postup súvisiaci predovšetkým s uznávaním verejných listín.

Potrebujete sobášny list vydaný na Slovensku – kam sa obrátiť?

So žiadosťou sa musíte obrátiť na príslušný matričný úrad. Príslušný je ten matričný úrad, v územnom obvode ktorého bolo uzavreté manželstvo. Ak neviete alebo si nie ste istý zaradením územného obvodu pod príslušný matričný úrad, túto informáciu si môžete vyhľadať v prílohe zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov, ktorý nájdete tu

Poplatok za vydanie sobášneho listu

Pri vybavovaní žiadosti treba rátať so zaplatením poplatku vo výške 5 EUR. Ten sa platí na účet matričného úradu. Do žiadosti je možné uviesť napríklad emailovú adresu, na ktorú po doručení žiadosti zašle pracovník matričného úradu platobné podmienky. V praxi sa poplatok uhradil prevodom na bankový účet matričného úradu a úradníkovi postačovalo zaslať sken dokladu z internetbankingu o úhrade.

Formulár žiadosti neexistuje, žiadosť o vydanie sobášneho listu si spíše žiadatel sám a obsahovať by mala najmä údaje o manželoch a dátum uzatvorenia manžestva.

V praxi závisí lehota na vybavenie od konkrétneho matričného úradu, v praxi sme sa stretli s lehotou cca 7 dní.

Použitie dokumentov v zahraničí

Pre použitie sobášneho listu v zahraničí (mimo územia Slovenskej republiky) môžu mnohé inštitúcie vyžadovať apostilu. Apostila predstavuje osvedčenie, resp. overenie dokumentov vydaných orgánmi v jednom štáte, ktoré je nutné k uznaniu dokumentov na území druhého štátu. Takáto úprava, vďaka ktorej už ďalej nie je potrebné ďalšie zložité overovanie v podobe superlegalizácie, sa však vzťahuje len na zmluvné štáty Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín. Zmluvným štátom je od roku 2002 aj Slovenská republika. 

Vybavenie sobášneho listu splnomocnencom

Ak sa nachádzate v zahraničí a vyžiadaním sobášneho listu na Slovensku chcete poveriť druhú osobu, je potrebné doložiť matričnému úradu aj plnú moc s úradne overeným podpisom splnomocniteľa. Vami udelenú plnú moc podpísanú pred notárom v zahraničí tak uzná príslušný matričný úrad na Slovensku a na základe toho potom bude vybavovať Vašu žiadosť so splnomocnencom, len ak je Váš, notárom overený podpis, aj apostilovaný. Apostiláciu úradne osvedčeného podpisu splnomocniteľa na plnej moci podpísanej v cudzine môže vykonať orgán na to určený v danom štáte. Apostilu je následne potrebné úradne preložiť na území Slovenskej republiky.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Oslobodenie od súdnych poplatkov za rozvod

Po pracovnom úraze som ostala na invalidnom dôchodku, chcem požiadať o rozvod, avšak pri mojom nízkom príjme je pre mňa...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vyživovacia povinnosť dospelých detí voči rodičom

Dobrý deň, chcem sa spýtať, od kedy a v akých prípadoch mám vyživovaciu povinnosť k rodičom. Som zamestnaná, živím sa...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Patrí príjem z prenájmu (nájomné) do BSM?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie