Založenie ADZ v Nemecku - (AÜ-Erlaubnis)

Máte záujem vysielať svojich zamestnancov do Nemecka za účelom ich dočasného pridelenia? Pomôžeme Vám.

Naše právne služby

Pokiaľ má slovenská agentúra dočasného zamestnávania záujem vysielať svojich zamestnancov do Nemecka za účelom ich dočasného pridelenia k nemeckému zamestnávateľovi, musí okrem povolenia na ADZ na Slovensku získať aj povolenie na agentúrne zamestnávanie v Nemecku (Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis / AÜ-Erlaubnis).

So získaním oboch povolení, ako aj so začatím podnikania v oblasti vysielania zamestnancov, Vám radi pomôžeme tak na Slovensku, ako aj v Nemecku cez spolupracujúceho partnera, preto nás neváhajte kontaktovať na 0915 046 749, office@akmv.sk.

Čo bude potrebné na získanie AÜ-Erlaubnis?

Aby mohla slovenská agentúra dočasného zamestnávania získať povolenie na agentúrne zamestnávanie v Nemecku (Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis / AÜ-Erlaubnis), budú sa vyžadovať najmä nasledovné doklady:

 

  • zakladateľská listina / spoločenská zmluva
  • výpis z obchodného registra spoločnosti
  • výpisy z registra trestov
  • policajný výpis z Nemecka
  • doklad o úrazovom poistení
  • potvrdenia zdravotných poistení o neexistencii dlhov na poistnom
  • výpisy zo všetkých podnikateľských účtov (na účte musí byť aspoň 10.000 €, ktoré má spoločnosť k dispozícii, pokiaľ má aspoň 5 zamestnancov, ktorí sa vysielajú do zahraničia, musí mať aspoň 2.000 € na zamestnanca)
  • zmluva o zapožičaní zamestnanca (medzi slovenskou ADZ a zamestnancami) a zmluva o pridelení s užívateľským zamestnávateľom, ktorému zamestnancov spoločnosť poskytuje (Arbeitsvertrag, Arbeitnehmerüberlassungsvertrag – vypracuje spolupracujúci advokát v Nemecku).

Cena

Cena za založenie agentúry dočasného zamestnávania v Nemecku (vybavenie povolenia Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis / AÜ-Erlaubnis): 2.500 EUR.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.