Založenie personálnej (pracovnej) agentúry

Hlavnou činnosťou personálnej agentúry je sprostredkovanie zamestnania za úhradu. Personálna agentúra, na rozdiel od agentúr dočasného zamestnávania, priamo osoby, ktorým chce zabezpečiť prácu, nezamestnáva.

120 € s DPH, hodinová sadzba
3 pracovné dni lehota na ohlásenie viazanej živnosti
Mám záujem o založenie personálnej agentúry

V prípade, že budete ľudí zamestnávať a následne prideľovať (požičiavať) ich ku klientovi, prosím pozrite si naše služby vo veci Založenia agentúry dočasného zamestnávania – ADZ.

Personálna agentúra sa zaoberá vyhľadávaním ľudí pre svojich klientov z radov zamestnávateľov na príslušné pracovné pozície a naopak, vyhľadávaním pracovnej pozície pre potenciálnych zamestnancov, podľa ich osobných schopností a špecifických predpokladov.

Okrem sprostredkovateľskej činnosti často poskytuje aj poradenstvo v oblasti personalistiky.

„Obsahom viazanej živnosti sprostredkovanie zamestnania za úhradu je vyhľadávanie pracovného miesta a ponúkanie vhodného zamestnania uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie; vyhľadávanie a ponúkanie vhodných zamestnancov zamestnávateľovi. Súčasťou sprostredkovania zamestnania je aj evidenčná činnosť; informačné a poradenské služby; vyhotovovanie zoznamov voľných pracovných miest a zoznamov hľadaných zamestnaní uchádzačmi o zamestnanie a záujemcami o zamestnanie; zverejňovanie zoznamov voľných pracovných miest a hľadaných zamestnaní uchádzačmi o zamestnanie a záujemcami o zamestnanie a ich uverejňovanie na internete, v tlači a ďalších masovokomunikačných prostriedkoch; zabezpečovanie sledovania a vyhodnocovania dopytu zamestnávateľov po zamestnancoch podľa kvalifikačnej štruktúry a profesijnej štruktúry; vyhodnocovanie kvalifikačnej a profesijnej štruktúry uchádzačov o zamestnanie a kvalifikačnej štruktúry a profesijnej štruktúry záujemcov o zamestnanie s ohľadom na dopyt zamestnávateľov; sledovanie procesu adaptácie zamestnanca prijatého do zamestnania z evidencie uchádzačov o zamestnanie a sledovanie dĺžky obdobia jeho zotrvania v zamestnaní najmenej počas šiestich mesiacov od nástupu do zamestnania; poskytovanie informačných a poradenských služieb zamestnávateľovi zameraných na uľahčenie adaptácie jeho zamestnanca v novom zamestnaní najmenej počas šiestich mesiacov od nástupu do zamestnania.“ (zdroj: upsvr)

Na založenie personálnej agentúry postačuje udelenie živnostenského oprávnenia v oblasti sprostredkovania zamestnania za úhradu. Od 01.06.2010 nadobudol účinnosť zákon č. 136/2010 o službách na vnútornom trhu, v zmysle ktorého sa sprostredkovanie zamestnania za úhradu stalo živnosťou. Povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu, ktoré boli vydané ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny pre právnické a fyzické osoby stratili platnosť.

Prečítajte si aj:

Čo pre vás zabezpečíme

  • Komplexný právny servis a poradenstvo
  • vypracovanie všetkých dokumentov, potrebných pre činnosť personálnej agentúry
  • vypracovanie sprostredkovateľskej zmluvy
  • vypracovanie zmluvy medzi personálnou agentúrou a zamestnávateľmi
  • v prípade zahraničného zodpovedného zástupcu vybavenie povolenia na pobyt na území Slovenskej republiky
  • v prípade zahraničného zodpovedného zástupcu vybavenie uznania dokladu o vzdelaní na území Slovenskej republiky
  • potrebné právne poradenstvo ohľadne povinností personálnej agentúry po udelení povolenia na činnosť (povinnosti vo vzťahu k ústrediu práce a pod.)

Referencie od klientov

S poskytnutými službami advokátskej kancelárie AKMV pri zakladaní agentúry dočasného zamestnávania , najmä s ohľadom na profesionálny prístup, komplexnosť zastúpenia, promptnosť konania, ústretovosť a tiež s vypracovaním potrebných dokumentov som bola veľmi spokojná, taktiež ďakujem za vykonané zmeny a želám Vám veľa spokojných klientov.

Stanislava Šutá awite s. r. o.

Chceli by sme sa poďakovať AKMV advokátskej kancelárie s.r.o., konajúcej prostredníctvom JUDr. Veroniky Michalíkovej, MBA za poskytnuté služby v oblasti povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania. Všetko prebehlo rýchlo. Bola milá, ústretová, ochotná. Advokátska kancelária podala kvalitnú, profesijnú odbornú pomoc s ktorou bola naša spoločnosť nadmieru spokojná. Môžeme len odporučiť.

Secucamp-Jobline s.r.o

Spoločnosť AKMV som oslovil kvôli pomoci so všetkými procedúrami a postupmi pre získanie povolenia Agentúry dočasného zamestnávania na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny a následného zápisu do OR. Počas celého procesu boli vždy veľmi profesionálni a ochotní pomôcť pri príprave veľkého množstva dokumentov pre podanie žiadosti o povolenie a taktiež poskytli aj potrebné podklady. Celý proces zabezpečili rýchlo a bezproblémovo. Spoločnosť AKMV môžem len odporučiť.

Ing. Jakub Žemla, konateľ spoločnosti Ergasia recruitment spol. s r. o.

Po zlej skúsenosti s jednou bratislavskou právnickou firmou ( nechceme menovať ), sme vyhľadali služby Vašej spoločnosti AKMV, kde sme boli s právnickymi službami, ktoré poskytuje Vaša spoločnosť, v maximálnej možnej miere spokojní. Vrelo môžeme odporučiť Vašu spoločnosť. Chceli by sme osobitne poďakovať Vám pani JUDr. Veronika Michalíková, MBA . Prajeme veľa osobných aj pracovných úspechov.

Vladimír Kadlčík, konateľ spoločnosti Workcontrol s.r.o.

Absolútna spokojnosť, 100 percentná profesionalita.

Stanislav Kotlár KOTLAR - MONT, s.r.o.

Vysoko oceňujem za spoločnosť AQSP s.r.o. pri založení ADZ promptné riešenie, fundované odpovede, príjemné vystupovanie a profesionálny prístup.

Mirka Sláviková AQSP s.r.o.

So službami advokátskej kancelárie sme veľmi spokojní, reagujú veľmi rýchlo a profesionálne na všetky naše požiadavky, veľmi nám pomohli.

Stanislava Jančárová MM weld, s.r.o.

Som veľmi rada, že som sa rozhodla práve pre túto advokátsku kanceláriu. Ak som niečomu nerozumela, reagovali pohotovo a zrozumiteľne.  V prípade potreby využijem opäť služby tejto advokátskej kancelárie. Ďakujem za pomoc a prajem veľa spokojných klientov.

MA. Ivana Kovárová P.a.Mamut s.r.o.
244 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Agentúra dočasného zamestnávania v zahraničí

Chceli by sme sa viac informovať ohľadne Agentúry dočasného zamestnávania. Pretože my ako firma sa zaoberáme realizáciou montážnych projektov v...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie