Pracovné agentúry

Agentura práce (ADZ) v Čechách

V Českej republike je agentúra práca oprávnená dočasne prideľovať na výkon práce tiež cudzincov.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Správa o vykonávaní činnosti ADZ

Ústredie práce zverejnilo výzvu na predloženie správy o vykonávaní činnosti agentúry dočasného zamestnávania (ADZ) za rok 2020. Správu o činnosti...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Agentúra dočasného zamestnávania na predaj (2021)

Máte záujem prideľovať zamestnancov ku klientovi a pre svoje podnikanie potrebujete agentúru dočasného zamestnávania (ADZ)? Ak potrebujete svoje podnikateľské aktivity...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zastrené (skryté) dočasné pridelenie

Využívanie práce agentúrnych zamestnancov sa pre mnohých zamestnávateľov stalo bežným spôsobom zabezpečovania pracovnej sily. Vzhľadom na pomerne striktnú úpravu dočasného...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Dohoda o dočasnom pridelení, pracovná zmluva s ADZ

Chcete ako zamestnávateľ požičať svojich zamestnancov inému zamestnávateľovi? Prečítajte si, aké máte ako zamestnávateľ povinnosti pri personálnom leasingu a aké zmluvy...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie agentúry podporovaného zamestnávania

V zmysle § 11 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých právnych predpisov...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Agentúry dočasného zamestnávania (ADZ) budú môcť od 1.1.2019 prideľovať aj cudzincov

V parlamente sa momentálne nachádza návrh novely zákona č. č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti (ďalej len „zákon“), ktorá...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Čo je potrebné vedieť ohľadom agentúry dočasného zamestnávania (ADZ)?

Článok je aktualizovaný pre rok 2021. V prípade, ak sa chystáte získať povolenie na činnosť agentúry dočasného zamestnávania, prípadne týmto...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK