Pracovné agentúry

Založenie agentúry dočasného zamestnávania (ADZ)

V tomto článku si priblížime postup založenia agentúry dočasného zamestnávania.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Čo je potrebné vedieť ohľadom agentúry dočasného zamestnávania (ADZ)?

Článok je aktualizovaný pre rok 2021. V prípade, ak sa chystáte získať povolenie na činnosť agentúry dočasného zamestnávania, prípadne týmto...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Dohoda o dočasnom pridelení, pracovná zmluva s ADZ

Chcete ako zamestnávateľ požičať svojich zamestnancov inému zamestnávateľovi? Prečítajte si, aké máte ako zamestnávateľ povinnosti pri personálnom leasingu a aké zmluvy...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie personálnej agentúry

V tomto článku si povieme ako si založiť personálnu agentúru, aké sú povinnosti agentúry práce a viac o sprostredkovaní práce...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Agentúra dočasného zamestnávania a dočasné pridelenie

Dňa 01.05.2013 nadobudol účinnosť novela zákona č. 96/2013 Z. z., ktorou sa novelizuje zákon č. 5/2004 Z. z. o službách...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Agentúra dočasného zamestnávania (ADZ) a zmeny od 1.1.2014

Agentúra dočasného zamestnávania a vlastné imanie 30.000 EUR Dňa 1.1.2014 nadobudla účinnosť novela č. 352/2013 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Dočasné prideľovanie zamestnancov – novela Zákonníka práce

Národná rada Slovenskej republiky schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Nové povinnosti zamestnávateľov pri cezhraničnom vysielaní zamestnancov

V decembri 2015 bol schválený návrh zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK