Pracovné agentúry

Nové povinnosti zamestnávateľov pri cezhraničnom vysielaní zamestnancov

V decembri 2015 bol schválený návrh zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Agentúra práce (ADZ) v Čechách

V Českej republike je agentúra práca oprávnená dočasne prideľovať na výkon práce tiež cudzincov.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie agentúry dočasného zamestnávania (ADZ)

V tomto článku si priblížime postup založenia agentúry dočasného zamestnávania.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Prideľovanie príslušníkov 3. krajín agentúrami dočasného zamestnávania, prideľovanie odídencov

V tomto článku si priblížime podmienky, za akých môžu agentúry dočasného zamestnávania zamestnávať cudzincov z tretích krajín. Zároveň sa v...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Definícia agentúry dočasného zamestnávania, pojem vyslanie a dočasné pridelenie

Potrebujete založiť alebo chcete odkúpiť agentúru dočasného zamestnávania? Kontaktujte nás na 0915 046 749 alebo emailom na office@akmv.sk Agentúra dočasného zamestnávania (ADZ)  Agentúra...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Založenie personálnej agentúry

V tomto článku si povieme ako si založiť personálnu agentúru, aké sú povinnosti agentúry práce a viac o sprostredkovaní práce...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Čo je potrebné vedieť ohľadom agentúry dočasného zamestnávania (ADZ)?

V prípade, ak sa chystáte získať povolenie na činnosť agentúry dočasného zamestnávania, prípadne týmto povolením už disponujete, prečítajte si základné...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Povinnosti agentúry dočasného zamestnávania

V posledných rokoch sa do popredia čím ďalej tým viac dostáva zamestnávanie zamestnancov prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania (ďalej ako „ADZ“)....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK