Založenie cestovnej kancelárie

Aby ste mohli začať podnikať v oblasti cestovného ruchu ako cestovná kancelária, je potrebné obrátiť sa na príslušný okresný úrad, odbor živnostenského podnikania a požiadať o vydanie osvedčenia na činnosť “Prevádzkovanie cestovnej kancelárie”.

Formuláre

Žiadosť na živnostenský úrad sa podáva na tlačive: Tlačivo pre fyzickú osobu – podnikateľa Tlačivo pre právnickú osobu.V tlačive je potrebné vždy vyplniť aj údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov tak pre podnikateľa alebo všetkých jeho konateľov a súčasne aj pre zodpovedného zástupcu.

Zodpovedný zástupca

Nakoľko ide o viazanú živnosť, je potrebné ustanoviť zodpovedného zástupcu. Zodpovedný zástupca musí mať v tomto prípade buď:

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a dva roky praxe v odbore alebo
  • vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a tri roky praxe v odbore alebo
  • úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné  odborné vzdelanie a štyri roky praxe v odbore

Zodpovedný zástupca musí byť pri prevádzkovaní živnosti v pracovnom pomere k podnikateľovi a to aspoň na niekoľko hodín mesačne. Táto skutočnosť sa živnostenskému úradu pri ohlásení živnosti nepreukazuje. Skúma sa len pri prípadnej kontrole vykonanej zo strany živnostenského úradu. Zodpovedný zástupca nemusí byť v pracovnom pomere k podnikateľovi len v prípade, ak je ním:

  • manžel (manželka) podnikateľa
  • podnikateľov príbuzný v priamom rade
  • súrodenec
  • ak ide o právnickú osobu, jej spoločník alebo člen
  • ak ide o obec, jej starosta

Lehoty

Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie má všetky náležitosti a podnikateľ spĺňa podmienky ustanovené zákonom, vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov boli doručené. Osvedčenie úrad vydá až po úhrade správneho poplatku.

Výpis z registra trestov osoba slovenskej národnosti živnostenskému úradu nedokladá, vyžiada si ho sám živnostenský úrad na základe údajov uvedených v ohlásení. Pokiaľ však osoba (zodpovedný zástupca alebo konatelia spoločnosti) nie sú slovenskej národnosti, musia živnostenskému úradu predložiť aj výpisy z registra trestov zo zahraničia.

Poplatky

  • 15 EUR – v prípade osobného podania
  • 7,50 EUR – v prípade elektronického podania

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vymenovanie / odvolanie prokuristu v občianskom združení

Chceli by sme v občianskom združení pomoc pri vymenovaní / odvolaní prokuristu. Je vôbec vymenovanie prokuristu v občianskom združení možné? Od kedy...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Moja mama je dlhodobo PN, môžem jej založiť nadáciu?

Obraciam sa na Vás s prosbou poradiť. Moja mamina je dlhodobo na PN, má za sebou operácie, veľké bolesti chrtice....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie