Osvedčenie o štátnom občianstve

Slováci, ktorí nemajú platný slovenský doklad totožnosti môžu v prípade potreby požiadať o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve. Toto osvedčenie sa však vyžaduje aj vo viacerých iných prípadoch (napríklad, ak sa žiada o vydanie slovenského rodného listu pri narodení dieťaťa v zahraničí, pri vybavovaní slovenského úmrtného listu, v súdnych konania o uznanie zahraničného rozvodu a vždy vtedy, keď je potrebné preukázať slovenské občianstvo istej osoby).

Žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve sa podáva osobne. Buď si ju podá sám žiadateľ alebo je možné aj podanie prostredníctvom splnomocneného advokáta. Za dieťa môže požiadať jeho zákonný zástupca (rodič, poručník, opatrovník).

Ak máte záujem o pomoc s vydaním s tohto osvedčenia, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na +421 915 046 749.

Kde treba požiadať o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve?

Postup vydanie osvedčenia o štátnom občianstve upravuje §9a zákona NR SR č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve SR. Tento zákon v prílohe obsahuje aj vzor žiadosti o vydanie osvedčenia.

O vydanie osvedčenia o štátnom občianstve je potrebné požiadať na okresnom úrade v sídle kraja alebo v zahraničí cez diplomatickú misiu alebo na konzulárnom úrade SR.

Prílohy k žiadosti o vydanie osvedčenia

Štandardnými prílohami sú najmä:

  • doklad totožnosti
  • rodný list
  • doklad o osobnom stave (napr. sobášny list, rozsudok o rozvode, úmrtný list manžela).

Úrady si môžu vyžiadať aj ďalšie doklady, napr. o rodičoch (najmä v prípade aj iného štátneho občianstva).

V prípade, ak ide o zahraničné doklady, je potrebné aj apostilla alebo superlegalizácia a úradný preklad do slovenčiny.

Lehota na vydanie osvedčenia o štátnom občianstve

O vydaní osvedčenia by mali úrady rozhodnúť do 30 dní od podania žiadosti.

Tip

Od 1.6.2023 sa osvedčenie o štátnom občianstve dieťaťa narodeného v cudzine vyžaduje k vydaniu jeho slovenského rodného listu. Ako získať slovenský rodný list pre dieťa sa dočítate v našom článku.

Platnosť osvedčenia o štátnom občianstve

Originál osvedčenia má platnosť 6 mesiacov.

Potvrdenie o štátnom občianstve

Okrem osvedčenia je možné požiadať aj o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby ku dňu uvedenému v žiadosti, v ktorom nastala udalosť v minulosti.

Poplatok za vydanie osvedčenia alebo potvrdenia o štátnom občianstve

Poplatok úradu je nasledovný:

10,- €– konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR
10,- €– konanie o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky

Od poplatku je oslobodené konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR na účely vydania prvého občianskeho preukazu. Ak žiadateľ požaduje vydanie viacerých osvedčení o štátnom občianstve SR alebo potvrdení o štátnom občianstve SR, poplatok sa vyrubuje za každý takýto originál.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Vady na vozidle – možnosti vrátenia kúpnej ceny

Od 1.7.2024 je účinná nová úprava zodpovednosti za vady podľa Občianskeho zákonníka, viac si prečítate v našom článku: Zodpovednosť za vady od 1.7.2024

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Stočené kilometre – aké mám možnosti ako kupujúci?

Kúpil som si pred troma mesiacmi auto od inej osoby, nie cez autobazár. Pred týždňom bolo v oprave, kde sa zistilo,...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Obmedzenie / zbavenie svojprávnosti – právna poradňa

Prečítajte si právnu poradňu - Vaše otázky a odpovede k obmedzeniu / zbaveniu svojprávnosti určitej osoby na právne úkony.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie