Pracovné povolenie pre Ukrajincov

Ukrajinci momentálne tvoria najpočetnejšiu skupinu spomedzi cudzincov pracujúcich na Slovensku. Len ku koncu minulého roka bol ich počet viac ako 19 tisíc. Najviac ich pracovalo v Bratislave. 

V poslednom článku sme písali ako získať povolenie na zamestnanie cudzinca. Stále viac Ukrajincov na Slovensku pracuje na základe živnosti. Na rozdiel od s.r.o. sa im pri živnosti nekladú také prísne podmienky pri získaní pobytu za účelom podnikania. Nižšie sa dozviete, aký je postup získania povolenia na pobyt, aké doklady treba priložiť či výšku poplatkov. Prikladáme aj naše dva dobré tipy pre Ukrajincov a taktiež vaše časté otázky.

Ukrajinci podnikajúci na Slovensku musia žiadať o prechodný pobyt

Ukrajincom je možné najprv udeliť prechodný pobyt, ktorý môže byť udelený najviac na obdobie 3 roky. Následne si môžu podať žiadosť o obnovenie pobytu na Slovensku. Akonáhle sa budú zdržiavať na území SR nepretržite 5 rokov, môžu získať trvalý pobyt.

Pracovné víza pre Ukrajincov

Ukrajinci nepotrebujú na vstup na Slovensko získať víza, keďže majú bezvízový styk v trvaní 90 dní v rámci polroka. V tomto prípade, ak majú Ukrajinci záujem prísť na Slovensko, nepotrebujú víza a žiadosť o povolenie na pobyt si môžu podať priamo na príslušnom oddelení cudzineckej polícii na Slovensku.

Aký je postup získania povolenia na pobyt?

 1. Registrácia živnosti na Slovensku
 2. Otvorenie podnikateľského účtu v banke a vklad dostatku finančných prostriedkov pre splnenie podmienky finančného zabezpečenia pobytu
 3. Podanie žiadosti o prechodný pobyt na cudzineckej polícii (v prípade Ukrajincov je možné žiadosť podávať priamo na Slovensku)
 4. Cudzinecká polícia má lehotu 90 dní od podania kompletnej žiadosti na vydanie rozhodnutia o udelení pobytu

Aké prílohy treba priložiť na cudzineckej polícii?

Všetky prílohy, ktoré žiadateľ prikladá, musia byť originály a nesmú byť staršie ako 90 dní pred dátumom podania žiadosti. 

 1. Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania
 2. Platný cestovný doklad (pas)
 3. Dve farebné fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm
 4. Finančné zabezpečenie – ak cudzinec podniká ako fyzická osoba (na živnosť), ide o dvadsaťnásobok životného minima, čo v roku 2021 predstavuje necelých 4.300 EUR. Finančné zabezpečenie sa dokladuje spravidla predložením potvrdením o zostatku na bankovom účte založenom v Slovenskej banke. Zároveň sa predkladá aj potvrdenie o zostatku na osobnom bankovom účte. Zostatok musí byť vo výške aspoň 12 násobku životného minima (životné minimum je do 30.6.2021 vo výške necelých 215 EUR), t.j. na osobnom účte musí byť necelých 2.600 EUR. Ak by cudzinec predkladal potvrdenia o zostatku na účtoch vedených v zahraničných bankách, dokladá sa aj úradný preklad potvrdení, ako aj obraty za posledné 3 mesiace na oboch účtoch.
 5. Potvrdenie o zabezpečení ubytovania – viac informácií o požiadavkách o dokladovaní ubytovania pre cudzincov nájdete tu
 6. Výpis z registra trestov – v prípade, ak bol vydaný na Ukrajine, je nutné ho na Ukrajine  najprv apostilovať a následne preložiť do Slovenčiny. Tento postup platí aj pre iné krajiny. Viac o apostille dokumentov nájdete tu. Ak by sa cudzinec zdržiaval posledné 3 roky aspoň 90 dní v rámci polroka aj v inom štáte, dokladá sa výpis z registra trestov aj z tejto krajiny.
 7. Osvedčenie o živnostenskom podnikaní nie je potrebné dokladať v originály, stačí doložiť aj obyčajná kópia

Aké doklady treba doložiť po udelení prechodného pobytu?

 1. Lekársky posudok potvrdzujúci, že cudzinec netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Vyšetrenie cudzincov na tento účel zabezpečuje v 7 mestách po celej SR firma medicalcontrol.sk. Tento posudok cudzinec dokladuje cudzineckej polícii do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte.
 2. Poistenie – cudzinec je povinný do 30 dní od prevzatia pobytovej kartičky odovzdať doklad potvrdzujúci zdravotné poistenie. Ukrajinci ako živnostníci budú spadať do systému verejného zdravotného poistenia, to znamená, že si môžu zvoliť jednu z troch zdravotných poisťovní: VŠZP, Union Dôvera. 
 3. Výpis z obchodného registra už po novom nie je pri živnosti nutné predkladať. Fyzické osoby sa už do obchodného registra nezapisujú.  

Dva naše praktické tipy 

 1. Pri podaní žiadosti o pobyt predložte aj zmluvu o dielo s Vašim budúcim obchodným partnerom zo Slovenska. Preukážete tak na cudzineckej polícii Váš skutočný zámer reálne na Slovensku podnikať a že máte jasnú predstavu o Vašom ďalšom fungovaní na slovenskom trhu. V posledných rokoch totiž pribúdalo množstvo špekulantov, ktorí mali záujem iba o získanie povolenia na pobyt a pobytová kartička im otvorila dvere do celej EÚ. Predídete tak nepríjemnostiam pri pohovore na cudzineckej polícii a zvýšite šancu, že Vám pobyt bude naozaj udelený.
 2. Ukrajinci majú dva pasy. Veľa Ukrajincov totiž malo dva pasy, čo využívali pri bezvízovom vstupe na Slovensko. Na oddelení cudzineckej polície sa pri podaní žiadosti podpisuje čestné vyhlásenie, že cudzinec má len jeden pas.

Výška poplatkov

 • 232 EUR v prípade podania na cudzineckej polícii alebo 240 EUR v prípade podania na zastupiteľskom úrade
 • 24,50 EUR za vydanie dokladu o pobyte
 • 3 EUR za doručenie pobytovej kartičky kuriérom

FAQ

Vyšetrenie cudzincov po udelení pobytu pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

Vyšetrenie cudzincov Zlaté Moravce aj bez objednania.

Vyšetrenie cudzincov Bratislava a ďalších 12 miest zabezpečuje Medical control s.r.o.

Tel.: 0948 350 123

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako vybaviť slovenský rodný list pre dieťa narodené v zahraničí?

Už roky pokúšam vybaviť pre môjho syna slovenské občianstvo. Syn má anglické občianstvo od narodenia, pretože jeho otec (slovenský občan)...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Svadba na Slovensku s cudzincom

Dobrý deň, som občiankou SR, obraciam sa na vás s otázkou a teda ak by ste mi mohli poradiť. Zoznámila...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie