Prechodný pobyt rodiča cudzinca (príslušníka tretej krajiny mimo EÚ)

Častokrát sa stane, že cudzinec (príslušník tretej krajiny) sa chce presťahovať a žiť na Slovensku a za týmto účelom požiada o udelenie prechodného pobytu. Vo väčšine prípadov sa však rozhodne pricestovať aj so svojou rodinou (manželkou, deťmi, rodičmi).

O tom, aký je postup a čo je potrebné k podaniu žiadosti o prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny pre manžela / manželku, prípadne deti sme Vás informovali v našom článku: Prechodný pobyt príslušníka tretej krajiny na území SR na účel podnikania. V tomto článku sa budeme venovať udeleniu prechodného pobytu pre rodiča / rodičov cudzinca, prípadne rodičov jeho manželky. Podmienkou však je, že cudzinec, prípadne jeho manželka už majú (alebo naraz spolu s rodičom) podajú žiadosť o udelenie prechodného pobytu. 

Pobyt pre rodiča cudzinca / rodiča manželky cudzinca 

Cudzinec však v niektorých prípadoch môže chcieť žiadať o prechodný pobyt aj pre svojho rodiča, resp. rodiča svojej manželky. V zmysle zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov je možné žiadať o zlúčenie rodiny rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny s prechodným pobytom alebo s trvalým pobytom na území Slovenska. 

Za rodinného príslušníka štátneho príslušníka tretej krajiny sa pritom považuje jeho rodič alebo rodič jeho manžela, ktorý je odkázaný na jeho starostlivosť, a v krajine, odkiaľ prichádza, nepožíva náležitú rodinnú podporu. Uvedené je potrebné preukázať:

  • matričným dokladom cudzinca resp. jeho manželky – ten preukáže splnenie podmienky rodinného vzťahu cudzinca / jeho manželky a rodiča
  • potvrdením lekára o odkázanosti rodiča na starostlivosť svojho dieťaťa
  • čestným vyhlásením, ktoré preukáže nepožívanie náležitej rodinnej podpory v domovskej krajine

Ostatné prílohy sú rovnaké ako pri podávaní žiadosti o udelenie pobytu na účel zlúčenia rodina napr. pre manželku, tzn. je potrebné doložiť tiež:

  • platný cestovný doklad
  • dve fotografie s rozmermi 3 x 3, 5 cm zobrazujúce aktuálnu podobu    
  • kolok
  • výpis z registra trestovmaterskej krajiny, ako aj krajiny, kde sa osoba zdržiavala viac ako 90 dní počas posledných 6 mesiacov tri roky spätne
  • ubytovanie
  • finančné zabezpečenie

Pokiaľ sa cudzinec zdržiava na území SR oprávnene (napr. v rámci lehoty bezvízového styku), môže si žiadosť podať na Slovensku (upozorňujeme však, že turistické víza nie je možné použiť na účel podania žiadosti o pobyt). Lehota na rozhodnutie polície je 90 dní. 

Vyšetrenie cudzincov pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

Vyšetrenie cudzincov Zlaté Moravce aj bez objednania.

Vyšetrenie cudzincov Bratislava a ďalších 12 miest zabezpečuje Medical control s.r.o.

Tel.: 0948 350 123

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Svadba na Slovensku s cudzincom

Dobrý deň, som občiankou SR, obraciam sa na vás s otázkou a teda ak by ste mi mohli poradiť. Zoznámila...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Sobáš s cudzincom

Dobrý deň, som občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na východnom Slovensku a s prechodným pobytom v Bratislave. Mám snúbenicu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie