Nehnuteľnosti / Development / Stavebné právo

Poskytujeme komplexný servis v oblasti práva nehnuteľností

Služby v oblasti nehnuteľností

 • Sme skúsená advokátska kancelária, požiadavky našich klientov riešime okamžite
 • Poskytujeme komplexný servis v oblasti práva nehnuteľností, služieb pre developerov, ako aj v oblasti stavebného práva pre podnikateľské subjekty, zahraničné aj nadnárodné spoločnosti, investorov vstupujúcich na slovenský trh, ako aj pre fyzické osoby nepodnikateľov
 • Ste cudzinec? Nevadí, komunikácia v anglickom jazyku je pre AKMV samozrejmosťou
 • Potrebujete radu či pomoc? Neváhajte nás kontaktovať na 02/ 207 59 504 alebo e-mailom na office@akmv.sk. Odpovedáme do 24 hodín
 • pripravíme požadované zmluvy pri kúpe či predaji – rezervačná zmluva, kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o budúcej zmluve, zámenná zmluva a iné druhy scudzovacích zmlúv súvisiacich s prevodom vlastníctva, zmluva o nadstavbe / prístavbe rodinného domu, zmluva o nadstavbe / prístavbe bytového domu, zmluva o vstavbe, zmluva o zriadení záložného práva, zmluva o zriadení vecného bremena a iné,
 • skontrolujeme / spripomienkujeme zmluvy týkajúce sa nehnuteľností,
 • pripravíme ďalšie právne písomnosti, napr. návrhy do katastra nehnuteľností, dohody o vyporiadani podielového spolvlastníctva / BSM,
 • vypracujeme žaloby a iné písomnosti adresované súdom a iným orgánom verejnej správy,
 • naši právnici vás budú zastupovať na súdoch počas  súdnych konaní týkajúcich sa nehnuteľností,
 • pomôžeme s vyporiadaním BSM a podielového spoluvlastníctva,
 • poskytneme zastupovanie v konaní pred katastrálnym úradom,
 • pomôžeme pri nájme bytov, pozemkov, budov a nebytových priestorov,
 • poskytneme právne služby ohľadne poľnohospodárskych pozemkov, vyvlastnenia, dražby nehnuteľností, dedičstve, darovaní i pri reštitúciách,
 • pripravíme právne analýzy, stanoviská a vyjadrenia,
 • poskytneme potrebné právne poradenstvo vo veciach výstavby, nadstavieb a vstavieb bytových domov.

 Služby pre developerov a investorov 

 • poradenstvo v oblasti investovania na Slovensku a možností získania štátnej podpory
 • príprava zmlúv a iných právnych dokumentov podľa slovenského práva,
 • zastupovanie pred stavebným úradom, katastrálnym úradom a inými orgánmi verejnej správy 

Služby pre realitné kancelárie

 • služby súvisiace s prípravou a spripomienkovaním zmlúv,
 • autorizáciu zmlúv advokátom,
 • zabezpečenie advokátskej / notárskej úschovy (prostredníctvom spolupracujúceho notára) kúpnej ceny,
 • zabezpečenie komunikácie ohľadne nadobudnutia nehnuteľností s cudzincami v cudzích jazykoch,
 • komplexné právne služby vo veciach vykonania zápisov v katastri nehnuteľnosti.

 Služby pre bytové domy a správcov bytových domov

 • prípravy zmlúv o výkone správy, ich zmien, ukončenia a iných právnych písomností,
 • vymáhania nedoplatkov voči vlastníkom – neplatičom,
 • vykonania dražby,
 • zastupovania v súdnych sporoch,
 • hospodárenia s majetkom vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
 • pri iných úkonoch súvisiacich so správou bytového domu.

Prečo my?

Vážime si každého klienta. Snažíme sa napĺňať jeho predstavy o kvalite služby, profesionálneho prístupu a rýchlosti riešenia. V zmluvách, na súdoch aj úradoch sme doma, za nás hovoria stovky spokojných klientov.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.