Priebeh podnikania

Akmv-advokatska-kancelaria

Premeny obchodných spoločností od 1.3.2024

Od 01.03.2024 je účinný zákon č. 309/2023 Z.z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Tak...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Ktoré subjekty musia zapísať konečných užívateľov výhod do OR?

Zákon č. 52/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Postup zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov

Zoznam hospodárskych subjektov vedie Úrad pre verejné obstarávanie a sú v ňom uvedené subjekty, ktoré splnili podmienky účasti na verejnom...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zápis do zoznamu podnikateľov od apríla 2015

Od 29.04.2015 nastali v zákone č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení iných zákonov (ďalej...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zoznam hospodárskych subjektov a ako oznámiť zmeny v zapísaných údajoch?

Až do 17.04. 2016 právna úprava verejného obstarávania upravovala zoznam podnikateľov. Nadobudnutím účinnosti novej právnej úpravy - zákona č. 343/2015...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Povinnosť všetkých spoločností zapísať koncového užívateľa výhod do 31.12.2019

V zmysle novely zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri je nová právnická osoba, ktorá sa zapisuje do obchodného...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zápis konečného užívateľa výhod do registra nadácií do 31.12.2019

Okrem povinnosti obchodných spoločností zapísať do obchodného registra svojich konečných užívateľov výhod, ktorej sme sa venovali v minulom článku, bola takáto povinnosť...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zápis konečného užívateľa výhod – zmena v zákone o obchodnom registri

Dňa 18.09.2019 bola prijatá aj novela zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK