Vymenovanie / odvolanie prokuristu

V prípade, že ste rozhodli vymenovať prokuristu, prípadne potrebujete aktuálneho odvolať, obráťte sa na nás.

Naše služby v procese vymenovania alebo odvolania prokuristu

Prokurista je podľa zákona vždy len fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, na základe tzv. prokúry, splnomocnená na všetky právne úkony (výnimku predstavuje len scudzovanie a zaťažovanie nehnuteľností), ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo. Prokúru je pritom možné udeliť aj viacerým osobám.

Právomoc udeliť prokúru, a teda vymenovať prokuristu, má v s.r.o. valné zhromaždenie, pokiaľ spoločenská zmluva, príp. stanovy neurčujú inak.

  • Komplexný právny servis a poradenstvo,
  • promptné vypracovanie všetkých potrebných dokumentov,
  • podanie návrhu na zápis / výmaz prokúry do / z obchodného registra.

Udelenie prokúry je účinné od zápisu do obchodného registra. Návrh na zápis prokúry do obchodného registra musí obsahovať meno a bydlisko prokuristu a spôsob, akým sa za podnikateľa podpisuje. Ak bola prokúra udelená viacerým osobám, musí návrh obsahovať aj určenie, či každý prokurista môže konať samostatne, prípadne koľko prokuristov musí konať spoločne.

Podobný postup ako pri vymenovaní prokuristu platí aj pri jeho odvolávaní. V tomto prípade však zo zákona nevyplýva povinnosť ohlásiť túto skutočnosť obchodnému registru. Na druhej strane, v dôsledku toho, že je prokurista v obchodnom registri stále zapísaný, podnikateľa by úkony voči tretím osobám, aj keď už odvolaného prokuristu, stále zaväzovali, preto sa ohlásenie odporúča.

Cenník a poplatky

Súdny poplatok za vykonanie zmien v obchodnom registri pri papierovom podaní je 66 EUR. Naša advokátska kancelária však disponuje zaručeným elektronickým podpisom, vďaka ktorému je možné zápis vykonať za polovičnú sumu, t. j. 33 EUR.

Cena našich služieb závisí od rozsahu klientom vyžadovaných služieb. Kontaktujte nás preto za účelom získania individuálnej cenovej ponuky na našej e-mailovej adrese office@akmv.sk.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.