Vypracovanie a kontrola zmlúv

Tvorba ako aj uzatváranie zmlúv si vyžadujú znalosti a skúsenosti, bez ktorých sa zmluvná strana vystavuje riziku uzavretia pre ňu nevýhodnej zmluvy, príp. zmluvy, ktorá nie je platná či právne vymožiteľná. 

Ak potrebujete vypracovať znenie ktoréhokoľvek typu zmluvy, príp. máte záujem o kontrolu už existujúcej zmluvy, naša advokátska kancelária sa rada stane pre vás v tomto kroku oporou. 

Kontaktujte nás na 02/ 207 59 504 alebo prostredníctvom e-mailu na office@akmv.sk. 

Zabezpečíme pre vás:

  • Komplexný právny servis a poradenstvo pri vypracovaní a kontrole zmlúv
  • Vypracovanie a kontrolu zmlúv v cudzom jazyku 

Zákon s jednotlivými zmluvami, v závislosti od ich druhu, spája rôzne podmienky pokiaľ ide o ich obsah či formu. Vo všeobecnosti však možno povedať, že každá zmluva ako právny úkon musí byť vždy určitá a zrozumiteľná, uzavretá slobodne a vážne, jej plnenie musí byť v čase jej uzatvorenia možné, nesmie svojím obsahom alebo účelom zákonu odporovať alebo ho obchádzať, nesmie sa priečiť dobrým mravom. Okrem toho je veľmi dôležité dodržať zákonom stanovenú formu - niekedy postačí uzavretie v ústnej forme, inokedy však zmluva musí mať obligatórne písomnú formu, napr. zmluva o prevode nehnuteľnosti.  

Cenník 

Pre získanie individuálnej cenovej ponuky našich služieb šitej na mieru presne podľa vašich preferencií a potrieb nás neváhajte kontaktovať na našej e-mailovej adrese office@akmv.sk 

Prečo my? 

S poskytovaním právnych služieb klientom najmä v oblasti obchodného práva máme bohaté skúsenosti. Právne služby a poradenstvo poskytujeme zákazníkom situovaným na území Slovenskej republiky, ako aj zahraničným či nadnárodným subjektom. Samozrejmosťou je komunikácia v cudzom jazyku. Navyše, vďaka našim bohatým a overiteľným skúsenostiam zo všetkých oblastí práva sa radi staneme vašim partnerom aj pri ďalších vašich aktivitách.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontatovať na zadaný telefón alebo email.