Právna poradňa

Ako založiť reklamnú agentúru?

K prevádzkovaniu reklamnej agentúry je možné ohlásiť voľnú živnosť. Reklamné a marketingové služby (v zozname voľných živností je pod č. 7301), v rámci...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako si založiť kaderníctvo?

Prevádzkovateľ potrebuje mať živnostenské oprávnenia na vykonávanie remeselnej živnosti Pánske, dámske a detské kaderníctvo. Odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o vzdelaní v zmysle §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako si založiť reštauráciu?

Prevádzkovateľ reštaurácie potrebuje mať živnostenské oprávnenie na vykonávanie remeselnej živnosti Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako založiť materské centrum?

Dôležité je aký rozsah služieb chcete vykonávať. Na základe uvedených údajov, ktoré uvádzate, môžeme len predpokladať, aké činnosti chcete vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako založiť hudobné vydavateľstvo?

V súvislosti s prevádzkovaním hudobného vydavateľstva sa jedná o voľné živnosti (v zozname voľných živností je pod č. 5901): Služby súvisiace s produkciou filmov,...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako založiť útulok?

Nevieme o aký útulok sa má jednať, či sa jedná o útulok pre ľudí alebo pre zvieratá. Útulok pre zvieratá V prípade útulku...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako založiť výskumné centrum?

Nejasný predmet podnikania, nespĺňa požiadavky ustanovenia § 28 ods. 1 živnostenského zákona, živnostenský úrad dáva do pozornosti voľnú živnosť „Výskum a vývoj...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kedy zaniká živnosť?

Podľa § 57 ods. 1 živnostenského zákona oprávnenie zaniká smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva;...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ