Právna poradňa

Prenájom nehnuteľností ako živnosť

Podľa § 4 ods. 1 živnostenského zákona prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov je živnosťou, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Doučovanie ako živnosť

Podľa § 6 ods. 1 živnostenského zákona všeobecnými podmienkami prevádzkovanie sú: dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosti na právne úkony, bezúhonnosť ak...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Včelárstvo ako živnosť

Uvedená činnosť nie je živnosťou podľa živnostenského zákona. Zdroj: Okresný úrad

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako obnoviť pozastavenú živnosť?

Počas trvania pozastavenia prevádzkovania živnosti je možné živnostenskému úradu oznámiť zmenu obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti. Podľa § 57 ods. 5...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako vyplniť oznámenie o ukončení podnikania?

Formulár „Oznámenie o ukončení podnikania“ je zverejnený na webovej stránke Ministerstva vnútra SR https://www.minv.sk/?ine-vzory-tlaciv a je potrebné vypĺňať ho podľa predtlače. Zdroj: Okresný...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Právne poradenstvo ako predmet podnikania

Uvedená činnosť nie je živnosťou podľa živnostenského zákona. Zdroj: Okresný úrad

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kúpa a predaj nehnuteľností ako predmet podnikania

Uvedené činnosti nie sú živnosťou podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako založiť svadobnú agentúru?

Z položenej otázky nie je zrejmé, či ide o požičiavanie svadobných šiat, organizovanie svadieb, cateringové služby, prípadne iné služby, pričom na každú z čiastkových...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ