Právna poradňa

Ako vyplniť oznámenie o ukončení podnikania?

Formulár „Oznámenie o ukončení podnikania“ je zverejnený na webovej stránke Ministerstva vnútra SR https://www.minv.sk/?ine-vzory-tlaciv a je potrebné vypĺňať ho podľa predtlače. Zdroj: Okresný...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Právne poradenstvo ako predmet podnikania

Uvedená činnosť nie je živnosťou podľa živnostenského zákona. Zdroj: Okresný úrad

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kúpa a predaj nehnuteľností ako predmet podnikania

Uvedené činnosti nie sú živnosťou podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako založiť svadobnú agentúru?

Z položenej otázky nie je zrejmé, či ide o požičiavanie svadobných šiat, organizovanie svadieb, cateringové služby, prípadne iné služby, pričom na každú z čiastkových...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako založiť bar?

Predpokladom pre prevádzkovanie baru je platné osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu“ (poradové...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako založiť detské jasle/detské opatrovateľské centrum?

Z hľadiska živnostenského zákona je potrebné ohlásiť voľnú živnosť „Prevádzkovanie jaslí“ (poradové číslo 8501), ktorá je taktiež viazaná na splnenie všeobecných podmienok...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako založiť kaviareň?

Predpokladom pre prevádzkovanie kaviarne je platné osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu“ (poradové...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ