Právna poradňa

Ako založiť hudobné vydavateľstvo?

V súvislosti s prevádzkovaním hudobného vydavateľstva sa jedná o voľné živnosti (v zozname voľných živností je pod č. 5901): Služby súvisiace s produkciou filmov,...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako založiť útulok?

Nevieme o aký útulok sa má jednať, či sa jedná o útulok pre ľudí alebo pre zvieratá. Útulok pre zvieratá V prípade útulku...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako založiť výskumné centrum?

Nejasný predmet podnikania, nespĺňa požiadavky ustanovenia § 28 ods. 1 živnostenského zákona, živnostenský úrad dáva do pozornosti voľnú živnosť „Výskum a vývoj...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kedy zaniká živnosť?

Podľa § 57 ods. 1 živnostenského zákona oprávnenie zaniká smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva;...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Prenájom nehnuteľností ako živnosť

Podľa § 4 ods. 1 živnostenského zákona prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov je živnosťou, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Doučovanie ako živnosť

Podľa § 6 ods. 1 živnostenského zákona všeobecnými podmienkami prevádzkovanie sú: dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosti na právne úkony, bezúhonnosť ak...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Včelárstvo ako živnosť

Uvedená činnosť nie je živnosťou podľa živnostenského zákona. Zdroj: Okresný úrad

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako obnoviť pozastavenú živnosť?

Počas trvania pozastavenia prevádzkovania živnosti je možné živnostenskému úradu oznámiť zmenu obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti. Podľa § 57 ods. 5...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ