Právna poradňa

COVID – Podanie žiadosti o pobyt po uplynutí lehoty bezvízového styku

Môže si občan Srbska, ktorý na Slovensko prišiel oprávnene v rámci bezvízového styku a ktorý mu uplynul 05.10.2020 podať žiadosť o...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Neposkytnutie informácií o dieťati druhému rodičovi

Môže rodič, ktorému bolo dieťa zverené po rozvode do osobnej starostlivosti požadovať napríklad od školy, aby druhému rodičovi neposkytla informácie...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Rozvoz tovaru – podnikanie s vlastným autom

Spoločnosť je veľkoobchod potravín, má vlastné nákladné autá (menšie ale aj nad 3,5t). Rozvoz tovaru zo svojho veľkoskladu zabezpečujú vodiči,...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Prevádzkovanie reštaurácie – pohostinská činnosť

Mám záujem otvoriť reštauráciu, prípadne bar. Akú činnosť musím mať, aké povolenie, aby som to mohol zrealizovať?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Určenie otcovstva, ak otec nie je zapísaný v rodnom liste

Narodilo sa mi dieťa a s bývalým partnerom spolu už nie sme. On nesúhlasil s tým, aby sa malý volal po mne a tak...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Agentúra dočasného zamestnávania v zahraničí

Chceli by sme sa viac informovať ohľadne Agentúry dočasného zamestnávania. Pretože my ako firma sa zaoberáme realizáciou montážnych projektov v...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Stáž cudzinca z krajiny mimo EÚ na Slovensku

Poprosím o informáciu ohľadne možnosti krátkodobo pozvať občana tretej krajiny na Slovensko za účelom odbornej stáže. O takéhoto človeka by sme sa...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zúženie BSM notárskou zápisnicou s cudzím prvkom

Chcem si zobrať úver, banka však vyžaduje, aby sme mali s manželkou zúžené BSM a úver bol výhradne na mňa. Manželstvo sme...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ