Zrušenie trvalého pobytu cudzinca po rozvode

Otázka:

Moja manželka je Ukrajinka, ktorej bol udelený trvalý pobyt na Slovensku na 5 rokov s možnosťou práce. Sme práve v rozvodovom konaní. Stratí moja manželka pobyt v Slovenskej republike po rozvode?

Odpoveď:

V prípade, ak má manželka Slováka trvalý pobyt na 5 rokov na účel zlúčenia rodiny, nakoľko sa vydala za Slováka, rozvodom stratí účel, na ktorý jej bol trvalý pobyt udelený. Dôsledkom je, že cudzinecká polícia začne konanie o zrušenie jej pobytu. 

Uvedené vyplýva z § 50 ods .1 písm. d) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, podľa ktorého „Policajný útvar zruší trvalý pobyt, ak manželia nevedú spoločný rodinný život, ak ide o trvalý pobyt podľa § 43 ods. 1 písm. a).“ 

Akonáhle sa teda cudzinecká polícia dozvie skutočnosť, že došlo k rozvodu, začne konanie o zrušenie pobytu. Dňom právoplatnosti rozsudku o rozvode nedochádza teda automaticky k zrušeniu pobytu, ale je potrebné, aby prebehlo konanie o zrušenie pobytu na cudzineckej polícii. 

Riešením je do zrušenia pobytu vybaviť pobyt na iný účel, napríklad na účel zamestnania. 

Len upozorňujeme, že ak by mala manželka Slováka neobmedzený pobyt (čiže pobyt udelený po piatich rokoch trvalého pobytu), neobmedzený pobyt sa jej nezruší a v tomto prípade by mohla na území SR zotrvať aj naďalej.