Predaj podniku alebo jeho časti

Predaj podniku si vyžaduje viacero úkonov, a to z daňového i právneho hľadiska. Ide zároveň o proces, s ktorým právny poriadok spája viacero požiadaviek a náležitostí, ktoré musia byť pri predaji splnené. S celým procesom vám pomôžeme.

96 € hodinová sadzba
od 14 dní podľa časovej náročnosti
Mám záujem o predaj podniku

Zmluva o predaji podniku musí mať písomnú formu a podpis predávajúceho aj kupujúceho musí byť osvedčený. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k veciam, ktoré sú predmetom zmluvy o predaji podniku, až dňom účinnosti zmluvy. K nehnuteľnostiam nadobudne vlastnícke právo až povolením vkladu do katastra nehnuteľností. 

Čo pre vás zabezpečíme

  • komplexný právny servis a poradenstvo
  • vypracovanie potrebnej dokumentácie
  • asistenciu pri plnení podmienok, ktoré zákon spája s predajom podniku

Obchodný zákonník v § 483 stanovuje, že predávajúci je povinný odovzdať a kupujúci prevziať veci zahrnuté do predaja ku dňu účinnosti zmluvy o predaji podniku. O prevzatí sa spíše zápisnica, ktorá bude podpísaná oboma zmluvnými stranami. Akonáhle kupujúci prevezme veci zahrnuté do predaja, prechádza naňho nebezpečenstvo škody na týchto veciach.

Predávajúci je povinný upozorniť kupujúceho na vady prevádzaných vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt, o ktorých vie alebo musí vedieť. V opačnom prípade bude predávajúci zodpovedať za škody, ktorým bolo možné týmto upozornením zabrániť. 

Referencie od klientov

204 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

DIČ na faktúrach – musím ho uvádzať?

Musím uvádzať DIČ na faktúrach? Často ho neviem pri odberateľoch.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Žiadosť o vydanie potvrdenia o konkurze, likvidácii, reštrukturalizácii

Rád by som vás požiadal o radu. Žiadame prostriedky z Audiovizuálneho fondu a potrebovali by sme tam potvrdenie, že nebol podaný návrh na...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Potreba zaokrúhliť výšku vkladu obchodného podielu na celé číslo?

Chcela by som sa spýtať, či som povinná zo zákona zaokrúhliť výšku obchodného podielu na celé číslo bez ohľadu na...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie