Založenie ADZ - agentúry dočasného zamestnávania

Preveríme za vás možnosti, poradíme ako postupovať, nájdeme riešenia.

Naše služby v oblasti založenia agentúry dočasného zamestnávania (ADZ)

ADZ je definovaná v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v § 29. Základným rozdielom v porovnaní s personálnou agentúrou zameranej na sprostredkovaním zamestnania je, že ADZ zamestnáva občana v pracovnom pomere. O vydanie povolenia na činnosť ADZ sa žiada Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. K žiadosti  je pritom potrebné priložiť množstvo dokumentov. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny má na rozhodnutie lehotu 30 dní. Povolenie sa následne vydáva na neurčitú dobu.

Potrebujete získať povolenie na výkon činnosti agentúry dočasného zamestnávania, vypracovať projekt vlastnej činnosti alebo zabezpečiť zmluvnú agendu v tejto veci? Ochotne vybavíme celý proces za Vás. Za určitých podmienok môže vaša spoločnosť žiadať o povolenie na založeniu ADZ aj ak jej v minulosti už bolo oprávnenie na túto činnosť odobraté.

  • Komplexný právny servis a poradenstvo,
  • zabezpečenie súhlasov od príslušných inštitúcií,
  • vypracovanie dokumentov potrebných k žiadosti o vydanie povolenia na činnosť ADZ (projekt a pod.)
  • príprava žiadosti o vydanie povolenia na činnosť ADZ,
  • príprava dohody o dočasnom pridelení zamestnanca,
  • vypracovanie pracovných zmlúv s dočasne pridelenými zamestnancami. 

Cenník a poplatky

Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny sa platí za vydanie povolenia fyzickej osobe poplatok v hodnote 500 EUR, v prípade právnickej osoby 1000 EUR.

Je potrebné upozorniť, že podmienkou na vydanie povolenia na vykonávanie činnosti ADZ právnickej osobe je aj disponovanie vlastným imaním v hodnote najmenej 30 000 EUR; táto suma musí vyplývať z účtovnej závierky za predchádzajúci rok. Fyzická osoba preukazuje bankovú záruku v hodnote najmenej 15 000 EUR.

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a cenové ponuky vypracovávame na základe jeho špecifických požiadaviek.

Prečo my?

Získanie oprávnenia na činnosť ADZ je pomerne komplexný proces vzájomne prepojený s potrebou zabezpečenia ďalších nevyhnutných služieb. So zakladaním ADZ aj personálnych agentúr máme potrebné skúsenosti, vďaka čomu vám zabezpečíme prvotriedny právny servis a komplexné poradenstvo. Disponujeme tímov právnikov a advokátov pre každú oblasť práva, a preto sa naša advokátska kancelária rada stane vašim partnerom aj pri riešení vašich ďalších podnikateľských aktivít.

Referencie

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.