Založenie personálnej (pracovnej) agentúry

Vypracovanie všetkých dokumentov potrebných pre činnosť personálnej agentúry

Naše služby v oblasti založenia personálnej – pracovnej agentúry

Hlavnou činnosťou personálnej agentúry je sprostredkovanie zamestnania za úhradu. Personálna agentúra, na rozdiel od agentúr dočasného zamestnávania, priamo osoby, ktorým chce zabezpečiť prácu, nezamestnáva. V prípade, že budete ľudí zamestnávať a vysielať ich ku klientovi, prosím pozrite si naše služby vo veci Založenia agentúry dočastného zamestnávania - ADZ.

Personálna agentúra sa zaoberá vyhľadávaním ľudí pre svojich klientov z radov zamestnávateľov na príslušné pracovné pozície a naopak, vyhľadávaním pracovnej pozície pre potenciálnych zamestnancov, podľa ich osobných schopností a špecifických predpokladov.

Okrem sprostredkovateľskej činnosti často poskytuje aj poradenstvo v oblasti personalistiky.

Na založenie personálnej agentúry postačuje udelenie živnostenského oprávnenia v oblasti sprostredkovania zamestnania za úhradu. Od 01.06.2010 nadobudol účinnosť zákon č. 136/2010 o službách na vnútornom trhu, v zmysle ktorého sa sprostredkovanie zamestnania za úhradu stalo živnosťou. Povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu, ktoré boli vydané ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny pre právnické a fyzické osoby stratili platnosť.

  • Komplexný právny servis a poradenstvo,
  • vypracovanie všetkých dokumentov, potrebných pre činnosť personálnej agentúry,
  • vypracovanie sprostredkovateľskej zmluvy,
  • vypracovanie zmluvy medzi personálnou agentúrou a zamestnávateľmi,
  • v prípade zahraničného zodpovedného zástupcu vybavenie povolenia na pobyt na území Slovenskej republiky,
  • v prípade zahraničného zodpovedného zástupcu vybavenie uznania dokladu o vzdelaní na území Slovenskej republiky,
  • potrebné právne poradenstvo ohľadne povinností personálnej agentúry po udelení povolenia na činnosť (povinnosti vo vzťahu k ústrediu práce a pod.).

Cenník a poplatky

Pri založení personálnej agentúry je potrebné rátať s poplatkom okresného úradu vo výške 15 EUR. Nakoľko disponujeme zaručeným elektronickým podpisom, ušetríme Vám 50% zo správneho poplatku.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.