Založenie s.r.o.

Ak ste sa rozhodli pre založenie s.r.o., ochotne vybavíme celý proces za vás.

V procese založenia s.r.o. pre vás zabezpečíme

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) je na Slovensku najrozšírenejšou kapitálovou spoločnosťou. Predstavuje druh obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníci ručia za záväzky spoločnosti len do výšky svojho vkladu a ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov.

Proces vytvorenia s.r.o. sa skladá z dvoch fáz: zo založenia s.r.o. (podpísaním zakladateľskej listiny, resp. v prípade viacerých spoločníkov podpísaním spoločenskej zmluvy) a samotného vzniku s.r.o., ktorý je spojený s jej zápisom do obchodného registra. To si vyžaduje nemalé množstvo dokumentov, pričom od novely Obchodného zákonníka, účinnej od 01.10.2012, musí zakladateľ s.r.o. tiež doložiť obchodnému registru potvrdenie z príslušného daňového úradu o tom, že nemá daňový nedoplatok.

  • prípravu dokumentov potrebných k založeniu spoločnosti,
  • pomoc pri výbere predmetov podnikania,
  • podanie ohlásenia živnosti na príslušný živnostenský úrad za účelom vydania osvedčenia o živnostenskom podnikaní,
  • podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra,
  • registráciu spoločnosti na daňovom úrade k dani z príjmu,
  • zriadenie sídla a s tým súvisiaca administratívna agenda (preberanie pošty, vybavovanie telefonátov, atď.),
  • založenie bankových účtov,
  • pomoc s účtovnými a daňovými otázkami

Cenník a poplatky

Za ohlásenie voľnej živnosti sa platí poplatok 5 EUR, za remeselnú a viazanú živnosť 15 EUR. Ak sa podáva ohlásenie s využitím zaručeného elektronického podpisu, za voľné živnosti sa správny poplatok neplatí, poplatok za ostatné živnosti sa znižuje na polovicu.

Súdny poplatok za zápis novej spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra je 300 EUR. V prípade, ak sa podáva návrh elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, poplatok na znižuje na polovicu a je 150 EUR.

Nakoľko každá firma je jedinečná, aj proces založenia spoločnosti je potrebné prispôsobiť požiadavkám klienta. Pre získanie individuálnej cenovej ponuky podľa vašich preferencií nás neváhajte kontaktovať.

Prečo my?

Pri poskytovaní právnych služieb klientom najmä v oblasti obchodného práva máme bohaté skúsenosti. Právne služby a poradenstvo poskytujeme klientom tak situovaným na území Slovenskej republiky, ako aj zahraničným či nadnárodným subjektom. Nakoľko disponujeme zaručeným elektronickým podpisom, elektronická komunikácia s orgánmi verejnej moci ušetrí váš čas aj poplatky. Navyše poskytujeme právne služby vo všetkých oblastiach práva, preto veríme, že naša advokátska kancelária sa pre vás stane partnerom aj pri ďalších aktivitách.

Referencie

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.