Cudzinci a imigrácia

Ako vybaviť slovenský rodný list pre dieťa narodené v zahraničí?

Už roky pokúšam vybaviť pre môjho syna slovenské občianstvo. Syn má anglické občianstvo od narodenia, pretože jeho otec (slovenský občan)...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín

Mali sme zamestnanca z Kórejskej republiky. Je možné sociálnu poisťovňu požiadať o vrátenie celej čiastky alebo jej časti, ktorá bola do poisťovne...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Nadobudnutie štátneho občianstva Slovenskej republiky občanom USA

Som bývalý občan Československa, mal som občianstvo Československa. V roku 1989 som emigroval a v roku 1996 som získal občianstvo USA. Stratil som...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Živnosť pre cudzincov

Na Slovensku mám založenú živnosť a tu aj podnikám, ako zahraničná osoba - trvalý pobyt mám zatiaľ v Srbsku. Pred...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Doklady k prechodnému pobytu cudzinca

Podal som si žiadosť o pobyt, k žiadosti som priložil aj originály dokumentov, ktoré by som potreboval. Môžem žiadať cudzineckú políciu, aby...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Predloženie COVID testu cudzineckej polícii a potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia

Manžel Slovensky, srbský občan si ide na cudzineckú políciu podať žiadosť o trvalý pobyt na 5 rokov. Poprosím o zodpovedanie...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

COVID – Podanie žiadosti o pobyt po uplynutí lehoty bezvízového styku

Môže si občan Srbska, ktorý na Slovensko prišiel oprávnene v rámci bezvízového styku a ktorý mu uplynul 05.10.2020 podať žiadosť o...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Stáž cudzinca z krajiny mimo EÚ na Slovensku

Poprosím o informáciu ohľadne možnosti krátkodobo pozvať občana tretej krajiny na Slovensko za účelom odbornej stáže. O takéhoto človeka by sme sa...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ