Kedy je pri zmene v s.r.o. potrebný overený podpis?

Novela č. 9/2013 Z.z., ktorou sa mení zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, upravuje § 127 Obchodného zákonníka tým spôsobom, že stanovuje, že pravosť podpisu predsedu valného zhromaždenia musí byť úradne osvedčená, ak programom valného zhromaždenia boli rozhodnutia podľa § 125 ods. 1: 

  • o zvýšení alebo znížení základného imania
  • o nepeňažnom vklade
  • vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov
  • o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy
  • o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku
  • o vymenovaní alebo odvolaní prokuristu

Nakoľko podľa § 132 Obchodného zákonníka vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia pri jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným jediný spoločník, vzťahuje sa nová úprava aj na rozhodnutie jediného spoločníka.

Prechodné ustanovenia

Prechodné ustanovenia však ustanovujú, že ak sa valné zhromaždenie uskutočnilo alebo rozhodnutie jediného spoločníka bolo prijaté pred 1. februárom 2013 a návrh na zápis zmeny do obchodného registra bol podaný do 1. apríla 2013, pravosť podpisu predsedu valného zhromaždenia alebo jediného spoločníka nemusí byť úradne osvedčená.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zlúčenie spoločnosti

Mám dve spoločnosti obe s.r.o., jednu skoro nepoužívam, nemá dlhy. Chcem ju zlúčiť do druhej. Aký je postup zlúčenia? Na...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kto sa uvedie ako navrhovateľ v návrhu do obchodného registra?

Koho mám uviesť v návrhu do obchodného registra v kolonke "navrhovateľ"?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako zosúladiť stav v živnostenskom a obchodnom registri?

Ako dosiahnuť zhodu údajov v živnostenskom a obchodnom registri?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie