Zmeny v živnosti

Ak potrebujete vykonať zmeny v živnosti, obráťte sa s dôverou na našu advokátsku kanceláriu

V procese vykonania zmien v živnosti pre vás zabezpečíme

Živnostenský zákon podnikateľovi ukladá povinnosť oznámiť príslušnému živnostenskému úradu všetky zmeny a doplnky týkajúce sa údajov a dokladov ustanovených na ohlásení živnosti a predložiť o nich doklady, ak neustanovuje inak.

Uvedená povinnosť sa teda nevzťahuje len na zmenu údajov, ktoré má podnikateľ vystavené v doklade o živnostenskom oprávnení, ale aj na údaje zapísané len v živnostenskom registri, ako napr. zrušenie konkurzu súdom, zrušenie prevádzkarne a i.

  • komplexný právny servis a poradenstvo,
  • promptné vypracovanie všetkých potrebných dokumentov,
  • ohlásenie zmien živnostenskému úradu

Cenník a poplatky

Za vykonanie zmien v živnosti sa platí správny poplatok v hodnote 3 EUR. Naša advokátska kancelária disponuje zaručeným elektronickým podpisom, vďaka ktorému je možné zápis vykonať bez poplatkov.

Pre získanie individuálnej cenovej ponuky našich služieb nás neváhajte kontaktovať na našej e-mailovej adrese office@akmv.sk.

Prečo my?

S poskytovaním právnych služieb klientom najmä v oblasti obchodného práva máme bohaté skúsenosti. Právne služby a poradenstvo poskytujeme zákazníkom situovaným na území Slovenskej republiky, ako aj zahraničným či nadnárodným subjektom. Nakoľko disponujeme zaručeným elektronickým podpisom, elektronická komunikácia s orgánmi verejnej moci ušetrí váš čas aj poplatky. Právne služby poskytujeme vo všetkých oblastiach práva, preto sa staneme vašou oporou aj pri ďalších aktivitách.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.