Nehnuteľnosti

Predaj veci ako stojí a leží. Čo toto ustanovenie znamená?

Najmä v kúpnych, ale aj iných scudzovacích zmluvách býva často obsiahnuté ustanovenie, podľa ktorého sa vec predáva „ako stojí a...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Ako postupovať pri vypracovaní návrhu na vklad do katastra

Práva k nehnuteľnostiam sa do katastra zapisujú vkladom, záznamom a poznámkou. Vkladom do katastra nehnuteľností sa zakladá, mení sa alebo zaniká právo k nehnuteľnosti. Vklad...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Drobná stavba – všetko čo potrebujete vedieť

Stavba je pomerne široký pojem, ktorý sa nám z právneho hľadiska automaticky spája so stavebným právom. V nasledujúcom článku sa...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK