Živnosti

Živnostenské podnikanie od 01.08.2021

Dňa 18.06.2021 bol prijatý zákon, ktorým došlo k viacerým zmenám v právnej regulácii živnostenského podnikania. Zmeny nadobúdajú účinnosť od 01.08.2021 a majú...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Voľná živnosť

V zmysle ustanovení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Živnostenský zákon“) rozumieme...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Druhy živností a podmienky ich prevádzkovania

Živnostenské podnikanie upravuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej ako „živnostenský zákon“), ktorý zakotvuje...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Ako si založiť živnosť? Poradíme Vám aký je postup a podmienky

Živnosťou je podľa zákonnej definície sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zodpovedný zástupca a ohlásenie viazanej alebo remeselnej živnosti

Kto je zodpovedný zástupca? Zodpovedný zástupca je fyzická osoba ustanovená podnikateľom, ktorej prostredníctvom zabezpečuje odborné vykonávanie činnosti počas prevádzkovania živnosti....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Živnostenské podnikanie – základné informácie

Definícia živnosti Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK