Živnosti

Akmv-advokatska-kancelaria

Povinnosti podnikateľa v súvislosti s prevádzkarňou

Témou prevádzkarne podnikateľa sme sa zaoberali už v staršom článku: https://www.akmv.sk/ako-zriadit-prevadzkaren#povinnosti_podnikatela, v ktorom sme si priblížili hlavne vymedzenie prevádzkarne, oznámenie zriadenia prevádzkarne...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Živnostenské podnikanie od 01.08.2021

Dňa 18.06.2021 bol prijatý zákon, ktorým došlo k viacerým zmenám v právnej regulácii živnostenského podnikania. Zmeny nadobúdajú účinnosť od 01.08.2021 a majú...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Živnostenské podnikanie – základné informácie

Definícia živnosti Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zodpovedný zástupca a ohlásenie viazanej alebo remeselnej živnosti

Kto je zodpovedný zástupca? Zodpovedný zástupca je fyzická osoba ustanovená podnikateľom, ktorej prostredníctvom zabezpečuje odborné vykonávanie činnosti počas prevádzkovania živnosti....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Ako si založiť živnosť? Poradíme Vám aký je postup a podmienky

Živnosťou je podľa zákonnej definície sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Druhy živností a podmienky ich prevádzkovania

Živnostenské podnikanie upravuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej ako „živnostenský zákon“), ktorý zakotvuje...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Voľná živnosť

V zmysle ustanovení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Živnostenský zákon“) rozumieme...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK