Verejné obstarávanie

Čo je verejné obstarávanie?

V dnešnom článku si priblížime inštitút verejného obstarávania upravený v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní upravuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Limity pri verejnom obstarávaní

Základné informácie o verejnom obstarávaní (vrátane toho, čo je zákazka vo verejnom obstarávaní) sme si priblížili v článku – Čo je verejné...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK