JUDr. Veronika Michalíková, MBA

Akmv-advokatska-kancelaria

Prerušenie konania o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Prerušenie katastrálneho konania upravuje § 31a Katastrálneho zákona. Ten upravuje, kedy katastrálny odbor konanie na katastri nehnuteľností preruší. Najčastejšie sú to asi...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Pracovná pohotovosť – aktívna / neaktívna, príplatky

O pracovnú pohotovosť ide v prípade podľa § 96 ods. 1 Zákonníka práce: „ak zamestnávateľ v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie nevyhnutných úloh nariadi...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Zákonný sudca maloletého

Vláda Slovenskej republiky sa rozhodla: „presadzovať prísnu špecializáciu v rodinnoprávnej agende, interdisciplinárny prístup pri rozhodovaní o dieťati za účasti psychológov, kolíznych opatrovníkov, sociálnych...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Ako vymáhať pohľadávku z prepravy (CMR)?

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) bol dojednaný v Ženeve už 19. mája 1956. Tento dohovor je naďalej platný...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Prehliadka advokátskej kancelárie

Na základe novely Trestného poriadku s účinnosťou od 1.5.2023 boli prijaté nové pravidlá, ktoré majú podľa dôvodovej správy zabezpečiť riadny postup prehliadky...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Neodkladné opatrenie vo veciach maloletých detí

Je bežným javom, že v čase pred rozvodom a aj počas neho manželia spolu nevychádzajú veľmi dobre. Rodičia často zabúdajú na záujem dieťaťa a deti...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Tréner / inštruktor športu – ako začať podnikať?

Činnosť trénera  a inštruktora športu je možné vykonávať aj ako podnikanie. Bližšie podmienky upravuje zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Založenie fyzioterapeutickej ambulancie / pracoviska (SVALZ v odbore fyzioterapia)

Za účelom zriadenia fyzioterapeutickej ambulancie alebo pracoviska je dôležité rozlišovať, akou formou sa činnosť bude vykonávať. Či fyzická osoba bude...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK