JUDr. Veronika Michalíková, MBA

Akmv-advokatska-kancelaria

Obchodné podmienky a ochrana spotrebiteľa od 1.7.2024

Dňa 01.07.2024 vstupuje do účinnosti nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý nahradí: Nový zákon o ochrane spotrebiteľa zakotvuje všeobecnú úpravy ochrany spotrebiteľa, ako...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Kratší pracovný čas (čiastočný úväzok)

Zákonník práce umožňuje uzatvárať aj pracovné pomery na kratší pracovný čas (tzv. kratší alebo čiastočný úväzok), pričom takto možno uzatvoriť aj...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Monitorovanie zamestnancov a kamery na pracovisku

Monitorovanie zamestnancov na pracovisku je v dnešných časoch štandardným spôsobom kontroly zamestnancov, prostredníctvom ktorého zamestnávatelia kontrolujú svojich zamestnancov na pracovisku, a to buď z dôvodu ochrany...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Uzatvorenie pracovnej zmluvy so žiakom odbornej školy alebo učilišťa

Z dôvodu zabezpečenia kontinuity štúdia a praxe pri odbornej príprave žiakov odborných stredných škôl a odborných učilíšť Zákonník práce upravuje...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Manažérska zmluva pre vedúcich zamestnancov

V praxi podnikov je v posledných rokoch rozšírená manažérska zmluva. Platná právna úprava konkrétne znaky manažérskej práce neupravuje, tento zmluvný typ slovenské...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Náhradné výživné

„Náhradné výživné je inštitútom zabezpečujúcim výživu oprávnenej osobe potom, ako si svoju vyživovaciu povinnosť neplní povinná osoba. Podmienky poskytovania náhradného výživného...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Dohoda o zrážkach zo mzdy

Dohodu o zrážkach zo mzdy možno zaradiť k najpoužívanejším druhom zmluvných zabezpečovacích a uhradzovacích prostriedkov v pracovnom práve. V porovnaní...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Základné povinnosti zamestnanca v pracovnom pomere

Právne povinnosti zamestnanca Zákonník práce upravuje v § 8. Ich zavinené porušenie zamestnancom má za následok porušenie pracovnej disciplíny, a to...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK