Blog AKMV

Akmv-advokatska-kancelaria

Slovenské občianstvo po predkoch (starých rodičoch / prarodičoch)

Cudzincovi možno udeliť štátne občianstvo Slovenskej republiky, ak aspoň jeden z jeho rodičov, prarodičov alebo praprarodičov bol československým štátnym občanom narodeným...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

D vízum -udelenie národného víza v záujme Slovenskej republiky

Podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“): „Zamestnávateľ môže zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Osvedčenie o štátnom občianstve

Slováci, ktorí nemajú platný slovenský doklad totožnosti môžu v prípade potreby požiadať o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve. Žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Nehnutelnosti_36x36

Zápis vecného bremena doopatrovania do katastra nehnuteľností

Úrad geodézie, kartografie a katastra sa vo svojom poslednom bulletine z roku 2022 vyjadril, že „vecným bremenom môže byť aj záväzok každodobého vlastníka...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Založenie s.r.o. online (vyplnením elektronického formulára) od 1.2.2023

Založenie s.r.o. bude od februára 2023 možné zjednodušeným spôsobom – len vyplnením elektronického formulára. Formulár bude zverejnený na stránke Ministerstva vnútra SR...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Skončenie pracovného pomeru

Podľa Zákonníka práce (ďalej aj ako „ZP“) je možné skončiť pracovný pomer nasledovne: dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Povinnosti zamestnávateľa pri BOZP, pri dohľade nad požiarmi a pri pracovnej zdravotnej službe

BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Na základe čoho má zamestnávateľ povinnosť zabezpečovať BOZP? V zmysle §147 ods. 1 z....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Otcovská dovolenka

Dňa 4.10.2022 Národná rada Slovenskej republiky schválila prelomovú novelu Zákonníka práce, ktorej súčasťou je aj dlho očakávaná úprava otcovskej dovolenky....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK