Blog AKMV

Akmv-advokatska-kancelaria

Práva a povinnosti zamestnávateľa a uchádzača pred vznikom pracovného pomeru

Zákonník práce v ustanovení § 41 vymedzuje vzájomné práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca pred uzatvorením pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Tolerovaný pobyt

Komu sa môže tolerovaný pobyt udeliť? Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov uvádza, že tento druh pobytu sa udelí cudzincovi:...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Nehnutelnosti_36x36

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov účinná od 1.4.2024

V súvislosti s reformou stavebnej legislatívy nadobudne novela zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov účinnosť dňa 1.4.2023. Uvedená novela...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Uzavretie manželstva prostredníctvom zástupcu

Ak sa jeden zo snúbencov nemôže zúčastniť sobáša, je možné, aby uzavrel manželstvo prostredníctvom svojho zástupcu. Dovoľuje tak § 8...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Zrušenie a zánik nadácie – dôvody zrušenia, postup

Ukončenie činnosti nadácie prebieha v dvoch krokoch – zrušenie a zánik. Nadácia zaniká dňom výmazu z príslušného registra. Samotnému zániku nadácie predchádza jej...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Zmeny_v_spolocnosti_v_or_36x36

Založenie a zrušenie neinvestičného fondu

Čo je neinvestičný fond? Fond je organizácia, ktorá zhromažďuje finančné prostriedky s cieľom podporiť všeobecné prospešné účely alebo poskytnúť humanitárnu pomoc...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Podzemné pivnice, ich evidencia a prevod na katastri nehnuteľností

Na Slovensku sa nachádza množstvo pivníc, ktoré sa nachádzajú na cudzích pozemkoch a ľudia ich dlhodobo užívajú. Takéto pivnice často nie sú...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Dopravne_pravo_36x36

Pracovné podmienky vodičov nákladnej dopravy

Pracovné podmienky vodičov nákladnej dopravy nad 3,5 tony upravuje zákon č.462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave (ďalej len „zákon...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK