Blog AKMV

Akmv-advokatska-kancelaria

Nostrifikácia dokladu o vzdelaní na Slovensku

Uznávanie dokladov o vzdelaní upravuje zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní. Dokladom o vzdelaní, ktorý je možné na Slovensku uznať,  je...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Výživné a umelé oplodnenie

Komplexná právna úprava umelého oplodnenia a s ním súvisiacich aspektov v slovenskej právnej úprave absentuje. Ucelenejšia právna úprava umelého oplodnenia je obsiahnutá v Opatrení...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Zamestnanie vodičov (autobusov, LKW) z tretích krajín

V zmysle Nariadenia vlády SR č. 520/2021 Z. z. je možné udeliť národné D vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Úprava práv a povinností k dieťaťu žijúcemu v cudzine

S konaním o rozvod manželstva už tradične súd prejednáva a upravuje práva a povinnosti rodičov k dieťaťu na čas po rozvode. V tomto článku si priblížime súdne rozhodnutie...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Nároky vlastníka pozemku zastavaného bytovým domom

V praxi sa bežne vyskytujú prípady, kedy je bytový dom postavený na pozemku vo vlastníctve inej osoby, ako sú vlastníci bytov v bytovom...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Príspevok na úhradu voľnočasových aktivít pre dieťa (príspevok na krúžky)

Od 1. júla 2022 vstúpil do účinnosti zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa. Štát poskytne príspevok na úhradu voľnočasových...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

Od januára 2023 nadobudne účinnosť novela Zákonníka práce, ktorej snahou je zjednodušiť a znížiť mzdové náklady zamestnávateľa v súvislosti so zamestnávaním osôb...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Uznanie zahraničného rozsudku o rozvode na Slovensku

Častokrát sa stáva, že k rozvodu manželstva dochádza v zahraničí. Ak následne chce slovenský občan dať si rozvod zapísať na Slovensku, potrebuje k tomu uznanie...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK