Blog AKMV

Povolenie na distribúciu alkoholu

Colný úrad vydáva dve povolenia na alkohol - jedno je na predaj spotrebiteľského balenia liehu, druhé na distribúciu alkoholu.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Porušenie povinnosti mlčanlivosti zamestnancom, nároky zamestnávateľa

V článku si preberieme jednotlivé možnosti zamestnávateľa pri porušení povinnosti mlčanlivosti zo strany zamestnanca, najmä čoho sa môže zamestnávateľ domáhať,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Agentura práce (ADZ) v Čechách

V Českej republike je agentúra práca oprávnená dočasne prideľovať na výkon práce tiež cudzincov.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Preprava osôb (taxislužba) do zahraničia – aké sú podmienky?

Problematiku vykonávania taxislužby do zahraničia rieši na našom území zákon 56/2012 Z. z. v rámci prevádzkovania taxislužby. Podľa tohto zákona...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Postup zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov

Zoznam hospodárskych subjektov vedie Úrad pre verejné obstarávanie a sú v ňom uvedené subjekty, ktoré splnili podmienky účasti na verejnom...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Limity pri verejnom obstarávaní

Základné informácie o verejnom obstarávaní (vrátane toho, čo je zákazka vo verejnom obstarávaní) sme si priblížili v článku – Čo je verejné...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Osobný dotazník podľa GDPR

Jedným z častých spôsobov nakladania s osobnými údajmi je aj ich spracúvanie vo forme dotazníkov. S dotazníkmi sa môžeme stretnúť napr. v pracovnoprávnej oblasti,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Na čo si dať pozor pri vypracovaní GDPR?

Jednou zo základných povinností, ktorá prevádzkovateľom vyplýva zo Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov (ďalej ako „GDPR“) je aj vypracovanie internej...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK