Blog AKMV

Akmv-advokatska-kancelaria

Zodpovednosť zamestnanca za škodu

Podľa § 186 ods. 2 ZP „Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti, ktorú zamestnávateľ požaduje od zamestnanca, nesmie u jednotlivého zamestnanca presiahnuť sumu rovnajúcu...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Rodinne_pravo_36x36

LEX UKRAJINA

Dňa 30. marca 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 92/2022 Z. z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, tzv. Lex...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Nehnutelnosti_36x36

Príspevok na ubytovanie Ukrajinca, vzor zmluvy

Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 92/2022 Z. z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ktorým novelizovala zákon...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Dedicske_pravo_36x36

Nadobudnutie slovenského občianstva potomkami a iné zmeny

Dňa 1. apríla 2022 nadobudne účinnosť novela zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ktorá v niektorých prípadoch značne...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Dočasné útočisko a zdravotná starostlivosť pre Ukrajincov

Vláda prijala novelu zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle. Vytvorila ňou inštitút dočasného útočiska pre Ukrajincov prichádzajúcich na naše územie z dôvodu...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Zmeny_v_spolocnosti_v_or_36x36

Dokedy môžem byť potrestaný za priestupok?

Zánik zodpovednosti za priestupok upravuje zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Podľa § 20 ods. 1: „Priestupok nemožno prejednať, ak od jeho spáchania...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Vybavenie povolenia na prevádzkovanie zubného röntgenu (RTG)

V tomto článku si priblížime, čo je potrebné k získaniu povolenia na prevádzkovanie röntgenu v zubnej ambulancii – či už panoramatického, intraorálneho alebo CT....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Pobyt cudzinca – osoby s dlhodobým pobytom v EÚ

Jedným z účelov prechodného pobytu podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prechodný pobyt štátneho...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK