Blog AKMV

Pracovné povolenie pre Ukrajincov

Ukrajinci momentálne tvoria najpočetnejšiu skupinu spomedzi cudzincov pracujúcich na Slovensku. Len ku koncu minulého roka bol ich počet viac ako...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zmeny v zákone proti praniu špinavých peňazí od 1.1.2020

Dňa 01.11.2020 nadobudla účinnosť novela, ktorou došlo k zmenám zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Pobyt občanov Veľkej Británie a Severného Írska

S účinnosťou od 1.1.2021 končí štátnym príslušníkom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) a ich...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Správa o vykonávaní činnosti ADZ

Ústredie práce zverejnilo výzvu na predloženie správy o vykonávaní činnosti agentúry dočasného zamestnávania (ADZ) za rok 2020. Správu o činnosti...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Agentúra dočasného zamestnávania na predaj (2021)

Máte záujem prideľovať zamestnancov ku klientovi a pre svoje podnikanie potrebujete agentúru dočasného zamestnávania (ADZ)? Ak potrebujete svoje podnikateľské aktivity...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Ako sa brániť voči ohováraniu?

Ústava SR zakotvuje v Čl. 26  slobodu prejavu, tá však nemôže byť realizovaná na úkor iných ústavných práv, napríklad práva na zachovanie ľudskej...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Uznanie sobáša s cudzincom na Slovensku (zápis sobáša do osobitnej matriky)

Sobášili ste sa ako slovenský občan s osobou inej štátnej národnosti v zahraničí? Ak áno, nezabudnite si dať sobáš na Slovensku zapísať do osobitnej...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

POZOR! na „Oznámenie o zápise do obchodného registra“ s výzvou k platbe

Posledné dni sme zaznamenali, že pre viaceré obchodné spoločnosti je doručovaný list pod názvom „Oznámenie o zápise do Obchodného Registra.“...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK