Blog AKMV

Dedicske_pravo_36x36

Návrh na zvýšenie výživného

Pri konaní o rozvod manželstva, z ktorého sú maloleté deti, je toto konanie spravidla spojené aj s konaním o úprave práv a povinnosti k maloletým deťom...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Dopravne_pravo_36x36

Medzinárodná doprava do 2,5t alebo 3,5t – vybavenie eurolicencie

Dopravcovia, ktorí prevádzkujú medzinárodnú dopravu do 3,5t, sú povinní si od februára 2022 na túto činnosť vybaviť licenciu Spoločenstva (tzv. eurolicencia alebo modrá...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Pracovne_agentury_icon

Obťažovanie susedov imisiami – ako sa brániť?

Podľa zákona vlastník pozemku nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Zodpovednosť zamestnanca za škodu

Podľa § 186 ods. 2 ZP „Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti, ktorú zamestnávateľ požaduje od zamestnanca, nesmie u jednotlivého zamestnanca presiahnuť sumu rovnajúcu...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Rodinne_pravo_36x36

LEX UKRAJINA

Dňa 30. marca 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 92/2022 Z. z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, tzv. Lex...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Nehnutelnosti_36x36

Príspevok na ubytovanie Ukrajinca, vzor zmluvy

Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 92/2022 Z. z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ktorým novelizovala zákon...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Dedicske_pravo_36x36

Nadobudnutie slovenského občianstva potomkami a iné zmeny

Dňa 1. apríla 2022 nadobudne účinnosť novela zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ktorá v niektorých prípadoch značne...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Dočasné útočisko a zdravotná starostlivosť pre Ukrajincov

Vláda prijala novelu zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle. Vytvorila ňou inštitút dočasného útočiska pre Ukrajincov prichádzajúcich na naše územie z dôvodu...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK