Blog AKMV

Dedenie na základe zahraničného dedičského titulu (cezhraničné dedenie)

V tomto článku si priblížime postup v prípade, ak dedičské konanie prebehlo v zahraničí, ale týkalo sa aj majetku na...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Ako vydržať nehnuteľnosť – postup

V máji 2021 nadobudla účinnosť novela Civilného mimosporového poriadku (ďalej ako „CMP“), ktorá priniesla podstatnú zmenu vo vydržaní. Právomoc deklaratórnym...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Návšteva lekára a čas nevyhnutý na vyšetrenie

V článku si priblížime nielen povinnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na vyšetrenie, ale zameriame sa najmä na jeho práva...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zamestnanie cudzinca ako lekára na Slovensku

V tomto článku si zhrnieme možnosti, aké majú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ak chcú zamestnať zdravotníckeho pracovníka – lekára vo svojom zariadení....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Ako založiť rodinný podnik?

S účinnosťou od roku 2022 by mohli vznikať rodinné podniky. Pripravovaná zmena zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Živnostenské podnikanie od 01.08.2021

Dňa 18.06.2021 bol prijatý zákon, ktorým došlo k viacerým zmenám v právnej regulácii živnostenského podnikania. Zmeny nadobúdajú účinnosť od 01.08.2021 a majú...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Nakladanie s dedičstvom pred ukončením dedičského konania

Môžu dedičia ešte počas dedičského konania nakladať s majetkom poručiteľa, napríklad ho predať alebo prenajať?

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Povolenie na distribúciu alkoholu

Colný úrad vydáva dve povolenia na alkohol - jedno je na predaj spotrebiteľského balenia liehu, druhé na distribúciu alkoholu.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK