Blog AKMV

Akmv-advokatska-kancelaria

Povinnosti zamestnávateľa pri BOZP, pri dohľade nad požiarmi a pri pracovnej zdravotnej službe

BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Na základe čoho má zamestnávateľ povinnosť zabezpečovať BOZP? V zmysle §147 ods. 1 z....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Otcovská dovolenka

Dňa 4.10.2022 Národná rada Slovenskej republiky schválila prelomovú novelu Zákonníka práce, ktorej súčasťou je aj dlho očakávaná úprava otcovskej dovolenky....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Úprava práv a povinností rodičov voči dieťaťu, tzv. Cochemský model

Cochemský model je v našich končinách zatiaľ nie veľmi známy spôsob úpravy rodičovských práv a povinností na čas po rozvode. Jeho názov vznikol z nemeckého...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Významný zahraničný investor

Za významného zahraničného investora v zmysle zákona č. 371/2021 Z. z. o významných investíciách (ďalej ako „zákon o významných investíciách“) sa považuje právnická...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Overovani_dokumentu_36x36

Ako založiť jóga štúdio

K prevádzkovaniu joga štúdia nepostačuje ohlásenie živnosti, ale postup je o niečo zložitejší. Ak chce inštruktor jogy prevádzkovať joga štúdio prostredníctvom právnickej...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Nostrifikácia dokladu o vzdelaní na Slovensku

Uznávanie dokladov o vzdelaní upravuje zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní. Dokladom o vzdelaní, ktorý je možné na Slovensku uznať,  je...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Výživné a umelé oplodnenie

Komplexná právna úprava umelého oplodnenia a s ním súvisiacich aspektov v slovenskej právnej úprave absentuje. Ucelenejšia právna úprava umelého oplodnenia je obsiahnutá v Opatrení...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Zamestnanie vodičov (autobusov, LKW) z tretích krajín

V zmysle Nariadenia vlády SR č. 520/2021 Z. z. je možné udeliť národné D vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK