Blog AKMV

Akmv-advokatska-kancelaria

Zamestnanie vodičov (autobusov, LKW) z tretích krajín

V zmysle Nariadenia vlády SR č. 520/2021 Z. z. je možné udeliť národné D vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Úprava práv a povinností k dieťaťu žijúcemu v cudzine

S konaním o rozvod manželstva už tradične súd prejednáva a upravuje práva a povinnosti rodičov k dieťaťu na čas po rozvode. V tomto článku si priblížime súdne rozhodnutie...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Nároky vlastníka pozemku zastavaného bytovým domom

V praxi sa bežne vyskytujú prípady, kedy je bytový dom postavený na pozemku vo vlastníctve inej osoby, ako sú vlastníci bytov v bytovom...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Príspevok na úhradu voľnočasových aktivít pre dieťa (príspevok na krúžky)

Od 1. júla 2022 vstúpil do účinnosti zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa. Štát poskytne príspevok na úhradu voľnočasových...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

Od januára 2023 nadobudne účinnosť novela Zákonníka práce, ktorej snahou je zjednodušiť a znížiť mzdové náklady zamestnávateľa v súvislosti so zamestnávaním osôb...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Uznanie zahraničného rozvodu na Slovensku

Častokrát sa stáva, že k rozvodu manželstva dochádza v zahraničí. Ak následne chce slovenský občan dať si rozvod zapísať na Slovensku, potrebuje k tomu uznanie...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Nároky cestujúcich pri meškaní letu

Nie je neobvyklé, že najmä počas letnej dovolenkovej sezóny civilné lety meškávajú. Cestujúci, ktorému sa stane takáto nepríjemná udalosť, má právo...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Povinnosti podnikateľa v súvislosti s prevádzkarňou

Témou prevádzkarne podnikateľa sme sa zaoberali už v staršom článku: https://www.akmv.sk/ako-zriadit-prevadzkaren#povinnosti_podnikatela, v ktorom sme si priblížili hlavne vymedzenie prevádzkarne, oznámenie zriadenia prevádzkarne...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK