JUDr. Veronika Michalíková, MBA

Novela zákona o advokácii (účinná od 01.01.2013)

Národná rada Slovenskej republiky schválila návrh zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii dňa 18.10.2012. Novela prináša nasledovné zmeny.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia – 2. časť

Uznanie a výkon cudzích rozhodcovských rozhodnutí (nálezov) v Slovenskej republike sa spravuje zákonom č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia – 1.časť

Na to, aby bolo vydané súdne rozhodnutie platné a vykonateľné aj v inom štáte ako v tom, ktorý ho vydal,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Veľká novela zákonníka práce

Novela bola schválená 13.07.2011 Národnou radou Slovenskej republiky s účinnosťou od 01.09.2011.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK