Pracovné agentúry

Pracovné podmienky vyslaných zamestnancov

Vyslanými zamestnancami sa v zmysle ustanovenia § 5 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Špecifiká k zakladaniu personálnych agentúr (agentúr dočasného zamestnávania)

O podmienkach vydania povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania (ADZ) sme vás už informovali vo viacerých článkoch: Založenie agentúry dočasného zamestnávania (ADZ)...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zrušenie povolenia na výkon činnosti ADZ – možnosti právnej obrany

V tomto našom nedávnom článku ste si mohli prečítať, aké sú následky porušenia povinnosti agentúry dočasného zamestnávania (ďalej ako „ADZ“) doložiť...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu a1 – podmienky

V zmysle platných právnych predpisov platí, že SZČO a výkon jej činnosti podlieha pod legislatívu toho členského štátu, v ktorom...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zastrené (skryté) dočasné pridelenie

Využívanie práce agentúrnych zamestnancov sa pre mnohých zamestnávateľov stalo bežným spôsobom zabezpečovania pracovnej sily. Vzhľadom na pomerne striktnú úpravu dočasného...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Agentúra dočasného zamestnávania na predaj (2021)

Máte záujem prideľovať zamestnancov ku klientovi a pre svoje podnikanie potrebujete agentúru dočasného zamestnávania (ADZ)? Ak potrebujete svoje podnikateľské aktivity...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK